Skip to main content
FLASH

Albumin Studiet (ALB-TRIAL) starter.

Vi er glade for at kunne meddele, at vi er ved at starte et nyt forskningsprojekt. ALB-TRIAL er et nyt internationalt studie, som er en del af MICROB-PREDICT EU Horizon2020 konsortiet. Dette studie er et samarbejde mellem 7 lande, der omfatter 12 hospitaler. Hospitalerne vil deltage i studiet ved at rekruttere patienter fra de respektive lande og sikre, at studiet i alt omfatter 240 patienter med cirrose og ascites. Formålet er, at undersøge om en ny biomarkør kan bruges til at forudsige, hvilke patienter med cirrose og ascites, der vil have størst gavn af regelmæssige human albumininfusioner.

Fra et tidligere studie inden for MICROB-PREDICT konsortiet identificerede vi en biomarkør i blodet hos patienter, som syntes at forudsige respons på albumin hos patienter med cirrose. 
Det studie, der nu starter, vil evaluere, om vi kan validere disse resultater. 
Derfor vil effekten af langvarig administration af human albumin blive undersøgt i en stor kohorte af patienter med dekompenseret cirrose og ascites, stratificeret efter deres forventede behandlingsrespons på human albumin. 
Målet er at identificere patienter, som sandsynligvis vil have klinisk gavn af langvarig behandling med human albumin, hvilket resulterer i færre komplikationer til cirrose og en lavere risiko for død. 
Resultaterne af dette forsøg forventes at være et stort skridt fremad mod personlig behandling til disse patienter.


Studiet er et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg, hvor patienter vil få albumin infusioner eller placebo hver 10. Dag i 6 måneder. 
Begge grupper vil derfor blive lige nøje overvåget for deres leversygdom under forsøget. Komplikationerne, som patienterne oplever grundet deres cirrose, indsamles og sammenlignes mellem albumin- og placebogrupperne.
 
Redaktionen afsluttet: 05.04.2024