Skip to main content
Forside

Projektets tidsplan

 • Etablering af forskergruppen.
 • Udvikling og præcisering af forskningsprojektets forskellige dele.
 • Møde i følgegruppe bestående af repræsentanter for organisationer, kommuner samt Kulturministeriet og Sundhedsstyrelsen.
 • Møde i den videnskabelige følgegruppe.
 • Påbegyndelse af et litteraturstudie af forskningen på området.
 • Påbegyndelse af det kvalitative forstudie.
 • Påbegyndelse af udarbejdelsen af spørgeskemaet.
 • Udgivelse af publikation på baggrund af litteraturstudiet.
 • Online webinar hvor alle kommuner inviteres til at deltage med sigte på at redegøre for forskningsprojektet og det ønskede samarbejde med kommunerne samt præsentation af litteraturstudiet.
 • Design og forberedelse af spørgeskemaundersøgelsen.
 • Færdiggørelse af spørgeskemaet.
 • Påbegyndelse af det kvalitative studie (Ph.d. projekt) af motiver for bevægelse.
 • Indsamling af respondenter til spørgeskemaundersøgelsen (udtræk fra DST).
 • Stor kommunikationsindsats for at skabe opmærksomhed om projektet for at motivere mange til at besvare spørgeskemaet.
 • Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen fra 19. oktober til 26. november.
 • Indledt samarbejde med Danmarks Radio (DR) om formidling af projektets resultater i løbet af 2021 i DR’s kampagne ’Sammen i Bevægelse’.

 • Indsamling af data på de strukturelle variable, herunder geodata.
 • Forberedelse af accelerometermålinger af fysisk aktivitet af en udvalgt gruppe af respondenterne samt udsendelse af mindre spørgeskemaer via Maptionnaire.
 • Udarbejdelse af én rapport til hver af landets 98 kommuner med figurer og tabeller for borgenes bevægelsesvaner.
 • Møde med følgegruppen hvor de første resultater fremlægges.
 • Udgivelse af notat med væsentlige tal for idrætsdeltagelsen, det fysiske aktivitetsniveau og motiverne derfor.
 • Udgivelse af notat om handicappedes og langvarigt syges bevægelsesvaner.
 • Offentliggørelse af hovedresultater i sammenhæng med DRs ’Sammen i Bevægelse’.
 • Møde i den videnskabelige følgegruppe.
 • Fortløbende formidling af nogle af spørgeskemaundersøgelsens resultater i diverse medier.
 • Analyser af ’forklaringer’ på idrætsdeltagelsen og det fysiske aktivitetsniveau samt motiver herfor.
 • Offentliggørelse af kommunerapporterne og lancering deraf i medier.
 • Gennemførelse af de Maptionnaire målinger og accelerometermålinger.
 • Analyser af interviews – og kobling til resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen og de objektive målinger.
 • Udarbejdelse af videnskabelige artikler og abstracts til konferencer.
 • Fortsat formidling af forskningsprojektets resultater.
 • Afholdelse af konference for centrale interessenter samt forskere på idræts- og sundhedsområdet.
 • Gennemførelse af besøg i hver kommune, der ønsker det, hvor resultater og anbefalinger fremlægges og diskuteres.
 • Borgerevents eller workshops i hver kommune, baseret på projektets resultater og anbefalinger, som hver kommune selv står for.
 • Fortsat formidling af forskningsprojektets resultater.
 • Fortsat formidling af forskningsprojektets resultater.
 • Forskningsprojektet afsluttes.

Sidst opdateret: 20.10.2023