Skip to main content
Forside

Seneste nyt

 • 28.11.2023

  Ny forskning i bevægelse skal gøre danskerne mere aktive

  Forskere fra Syddansk Universitet har modtaget støtte fra Nordea-fonden til at videreføre den nationale måling ’Danmark i Bevægelse’ og blive klogere på børn, unge og voksnes bevægelsesvaner. Målet er at skabe et mere fysisk aktivt Danmark.

 • 16.01.2023

  Hvordan fremmer vi voksnes fysiske bevægelse?

  En ny KORT FORTALT fra Danmark i Bevægelse giver anbefalinger til, hvordan man kan fremme fysisk bevægelse blandt voksne

 • 20.12.2022

  Bevægelsesvaner og selvvurderet helbred

  Ny viden om sammenhængen mellem bevægelsesvaner og selvvurderet fysisk og selvvurderet mentalt helbred

 • 09.11.2022

  Sådan skaber vi et Danmark i Bevægelse

  Nu fremlægger forskere fra Syddansk Universitet en række anbefalinger til, hvordan vi bedst skaber et Danmark i bevægelse.

 • 13.09.2022

  Nyt fra Danmark i Bevægelse

  Et spændende efterår står for døren. I dette indlæg fortæller vi lidt om, hvad der kommer til at ske i efteråret, hvor Danmark i Bevægelse fortsætter den omfattende formidling – bl.a. med en landsdækkende konference i november.

 • 22.06.2022

  Ny viden om bevægelsesvaner og barrierer hos personer med en funktionsnedsættelse

  Personer med en funktionsnedsættelse er mindre bevægelsesaktive. De løber og spiller mindre bold end personer uden en funktionsnedsættelse, men er mere aktive i udelivsaktiviteter og – naturligt nok – genoptræning og rehabilitering. Samtidig oplever personer med en funktionsnedsættelse flere barrierer for at være fysisk aktive i fritiden.

 • 13.06.2022

  Danmark i Bevægelse på Idrætsmødet i Aalborg

  Danmark i Bevægelse er også i år til stede på Idrætsmødet i Aalborg. Sidste år præsenterede og forklarede forskerne de store forskelle i bevægelsesvanerne på tværs af landets 98 kommuner. I år præsenteres analyser af ulighederne i bevægelsesvaner mellem befolkningsgrupper.

 • 02.06.2022

  GRØNLAND I BEVÆGELSE - Hverdagsfortællinger om bevægelsesvaner og motiver og barrierer for fysisk bevægelse

  Parallelt med forskningsprojektet Danmark i Bevægelse, gennemfører CISC også en lignende undersøgelse i Grønland. Undersøgelsen omfatter dels en kvalitativ undersøgelse af 18 grønlænderes bevægelsesvaner samt motiver og oplevede barrierer for fysisk aktivitet, der blev gennemført i sommeren 2021, og en spørgeskemaundersøgelse af grønlændernes bevægelsesvaner, der gennemføres i maj og juni 2022.

 • 23.05.2022

  Unge, uddannelse og bevægelsesvaner

  En ny analyse af data fra spørgeskemaundersøgelsen i Danmark i Bevægelse viser, at unge på en erhvervsuddannelse er mindre aktive i de fleste typer af bevægelse i fritiden, end unge på de gymnasiale uddannelser er, men det gælder ikke alle aktivitetstyper.

 • 09.02.2022

  Ny analyse: Cykling i Danmark

  Analysen viser bl.a., at der er meget store forskelle mellem kommunerne på, hvor meget der cykles. Den viser endvidere, at mens befolkningstæthed og cykelstier har stor betydning for, hvor meget cyklen bruges til transport, er det andre forhold, som har betydning for, hvor meget cyklen bruges i fritiden til motion og rekreation.

 • 06.09.2021

  Markante forskelle mellem kommunerne på, hvor meget borgerne bevæger sig

  I nogle kommuner er andelen af borgere, der løber, dyrker holdboldspil eller går til gymnastik, tre gange større end i andre kommuner, viser undersøgelsen Danmark i Bevægelse fra Syddansk Universitet. Alder, uddannelse og socioøkonomisk baggrund er afgørende for bevægelsesvanerne, mens antallet af idrætsfaciliteter og foreninger har mindre betydning.

 • 20.08.2021

  Undersøgelse: Hvor aktive er danskerne? Og hvor får de deres bevægelse fra?

  Det er nogle af de spørgsmål Danmark i Bevægelse vil kigge nærmere på, i en netop igangsat undersøgelse, som løber frem til starten af oktober.

 • 28.06.2021

  Sygdom, handicaps og skader giver barrierer for bevægelse i hverdagen

  Personer med funktionsnedsættelser er ikke inaktive, men de oplever flere barrierer og vælger andre aktiviteter end andre. Særligt personer med psykiske lidelser eller kognitive udfordringer har svært ved at finde egnede muligheder for at være aktive, viser en ny analyse fra Danmark i Bevægelse, Syddansk Universitet.

 • 17.06.2021

  Undersøgelse: Hvilken betydning har omgivelserne for vores gåture?

  De fleste danskere går ture i fritiden. Nu undersøger Danmark i Bevægelse, hvor vi går ture, hvorfor vi går, og hvilken betydning omgivelserne har. Knap 1600 deltagere har besvaret spørgsmål ved bl.a. at sætte prikker på et kort.

 • 05.05.2021

  Bevægelsesvaner i Grønland skal undersøges

  I 2021 gennemfører CISC og Grønlands Idrætsforbund en undersøgelse af motiver og muligheder for fysisk aktivitet i Grønland. Der mangler nemlig viden om, hvad der får grønlændere til at vælge eller fravælge bevægelse.

 • 02.05.2021

  Lyst og glæde motiverer os til bevægelse

  Mange er fysisk aktive for at forbedre sundheden, men lysten til at bevæge kroppen er vigtigere, viser en ny rapport fra Danmark i Bevægelse. I en ny rapport belyses alsidigheden i vores bevægelsesvaner, og der fokuseres på motiverne bag fysisk aktivitet.

 • 16.03.2021

  Hvordan har Corona påvirket danskernes fysiske aktivitetsniveau?

  Corona-lukningen i foråret 2020 og senere igen fra efteråret samme år ændrede for en stor del af befolkningen på mulighederne for fysisk aktivitet og bevægelse. Nu har forskerne i ’Danmark i Bevægelse’ foretaget en analyse af, hvilket betydning Corona-lukningen har haft for de voksne danskeres fysiske aktivitetsniveau.

 • 01.02.2021

  Status på Danmark i Bevægelse

  Professor og centerleder Bjarne Ibsen gør status på forskningsprojektet Danmark i Bevægelse.

 • 11.12.2020

  Spørgeskemaundersøgelsen er afsluttet og vinderne af præmierne er fundet

  Blandt alle dem der har gennemført spørgeskemaet, har vi trukket lod om de 8 gange 10.000 kr. Vinderne bliver kontaktet i uge 51.

 • 11.12.2020

  Berigtigelse af oplysninger på vores hjemmeside

  På foranledning af Datatilsynet har vi ændret i to tekster på vores hjemmeside om henholdsvis den juridiske vurdering af forskningsprojektet og vores opbevaring af data.

 • 30.11.2020

  Over 163.000 har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen

  Den 25. november blev den store spørgeskemaundersøgelse afsluttet. Siden den 19. oktober har det været muligt at besvare spørgeskemaet som blev sendt ud til 400.000 danskere. Over 163.000 valgte at deltage i undersøgelsen om vores motiver, barrierer og muligheder for bevægelse.

 • 14.10.2020

  Spørgeskemaet er klar til at blive sendt ud til 400.000 danskere

  Efter et halvt års arbejde er spørgeskemaet i ’Danmark i Bevægelse’ klar til at blive sendt ud til 400.000 danskere mandag den 19. oktober. Der ligger et grundigt stykke arbejde til grund for skemaet, som undersøger vores bevægelsesvaner samt vores motiver, barrierer og muligheder for bevægelse.

 • 07.09.2020

  Ph.d.-projekt om motivationen til bevægelse

  Hvilken betydning har den sociale kontekst for udviklingen af motivation for fysisk bevægelse? Det skal undersøges i et ph.d.-projekt i Danmark i Bevægelse.

 • 04.05.2020

  Projektets forundersøgelser er nu udgivet i tre rapporter

  Som forberedelse til de andre studier i Danmark i Bevægelse er der nu gennemført et kvalitativt forstudie, et litteraturstudie og en dertil hørende tabelrapport.

 • 02.09.2019

  Nu er projektet i gang

  De første aktiviteter i det store forskningsprojekt, ’Danmark i Bevægelse – motiver og muligheder’, som har fået økonomisk støtte fra Nordea-fonden, er begyndt.