Skip to main content
Forside

Undersøgelsens dele og gennemførelse

Danskernes bevægelsesvaner blev sat under lup i 2020, da Danmark i Bevægelse blev gennemført første gang. Også i 2025 bliver bevægelsesvaner hos voksne, dvs. +15 år, undersøgt, så man vil kunne se eventuelle forskydninger.

Overordnet består Danmark i Bevægelse 2025 af to dele:
1. 
Studier af bevægelsesvaner blandt børn, unge og voksne
2. 
Studier af kommuners mål og indsatser for bevægelsesfremme.

Børn, unge og voksnes bevægelsesvaner
Undersøgelsen af danskernes bevægelsesvaner omfatter:
Børn og unges bevægelsesvaner (0-14 år): Spørgeskemaundersøgelse blandt 300.000 børn og unge i samtlige kommuner. Foregår i oktober-november 2025.
Voksnes bevægelsesvaner (+15 år): Spørgeskemaundersøgelse blandt 450.000 borgere i samtlige kommuner. Foregår i oktober-november 2025.
Årsager og forklaringer på udviklingen i bevægelsesvaner 2020-2025: Panelundersøgelse blandt 25.000 voksne, der deltog i Danmark i Bevægelse 2020. Foregår i oktober-november 2025.

Kommuners indsatser for bevægelsesfremme
Undersøgelsen af kommuners mål og indsatser for bevægelsesfremme omfatter:
Kortlægning af indsatser, strategier og mål om bevægelsesfremme i kommuner. Foregår i marts-november 2024.
Studie af mindst 5 ’naturlige eksperimenter’, dvs. konkrete initiativer, som er gennemført i kommunerne mellem 2020 og 2025. Foregår i februar-december 2026.
Casestudier af mindst 5 initiativer for bevægelsesfremme i kommuner. Foregår i juli 2025 til juli 2026.

Hver kommune – sin undersøgelse
Danmark i Bevægelse 2025 gennemføres, ligesom i 2020, i alle 98 kommuner. I hver enkelt kommune vil undersøgelsen give et billede af indbyggernes bevægelsesvaner og bidrage med forklaringer på de forskelle, der ses.

Når resultaterne foreligger, modtager hver kommune et notat om netop deres borgeres bevægelsesvaner, og forskerne vil give gode råd om, hvad der kan gøres netop hos dem for at skabe mere bevægelse. Dette vil bl.a. ske ved lokale bevægelsesmøder.

Forløb over 4 år
Projektet vil blive gennemført over en periode på 4 år – fra 1. februar 2024 til 31. januar 2028. Dataindsamlingen forventes afsluttet i første halvår af 2026. De 98 lokale ’kampagner’ vil blive gennemført i 2027.

Sidst opdateret: 02.04.2024