Skip to main content

Formidling af undersøgelsens resultater

figurer der bevæger sig
Med udgangspunkt i en hidtil uset nuanceret indsigt i befolkningens mangfoldige måder at være fysisk aktiv på og deres motiver og muligheder for dette, vil der løbende igennem projektperioden blive formidlet viden derom – ledsaget af eksempler og historier, der kan informere og inspirere til mere bevægelse, og hvordan man kan fremme dette. Formidlingen skal både rettes mod borgere og offentligheden generelt, særlige interessenter (kommuner, organisationer mv.) og forskere. Formidlingen vil både omfatte en generel, landsdækkende del og en mere lokal, kommunal del, men det er den sidste del, som formidlingen især har fokus på.

De fleste indsatser for at fremme idræt og fysisk aktivitet bliver udmøntet lokalt gennem lokale interessenter og aktørers indsatser (fx idrætsforeninger, fitnesscentre og arbejdspladser), der understøttes af blandt andet by- og naturplanlægning, facilitetsudvikling og økonomiske tilskud.

Derfor tager formidlingen af den viden og indsigt, som projektet giver, primært sigte på det lokale niveau. Vi gennemfører én stor national undersøgelse, men den udkrystalliserer sig i 98 lokale ’kampagner’, som sigter på at fremme danskernes deltagelse i idræt og fysisk aktivitet med udgangspunkt i lokale muligheder for bevægelse og de dertil knyttede motiver for at være fysisk aktiv. 

Projektets ambitioner for alle landets kommuner

  • Skal modtage et forskerbesøg, hvor resultaterne af undersøgelsen for den pågældende kommune samt deraf afledte anbefalinger fremlægges for og diskuteres med de centrale interessenter på området.
  • Afholder en ’event’ (eller flere) for kommunens borgere, med udgangspunkt i undersøgelsens resultater, der har som formål at inspirere borgerne til at bevæge sig mere og på nye måder.
Se tidsplan for projektet

Projektets tidsplan

Sidst opdateret: 20.10.2023