Skip to main content
Forside

Formidling af undersøgelsens resultater

figurer der bevæger sig

Danmark i Bevægelse er både et forsknings- og et formidlingsprojekt. Formidlingen af resultaterne udgør en værdifuld kobling mellem forskning og praksis, som er en af styrkerne i dette projekt.

Videndelingen vil både sigte på kommuner, organisationer og andre aktører inden for bevægelsesfremme, borgere i kommunerne samt forskere i ind- og udland.

Online database - åben for alle
En online database med resultater fra først 2020-undersøgelsen og derefter også 2025-undersøgelsen gør det muligt for alle interesserede at finde detaljeret viden om danskernes bevægelsesvaner.

Databasen gør det muligt at hente tabeller med de informationer, som kommuner, organisationer og andre aktører ønsker, fx om bevægelsesvaner i en afgrænset befolkningsgrupper, eller deltagelsen i en bestemt bevægelsesaktivitet. Det vil være muligt at opdele resultaterne efter køn, alder og geografi.

Databasen bliver tilgængelig for alle og forventes at åbne med data fra Danmark i Bevægelse 2020 i løbet af efteråret 2024. Hvis Danmark i Bevægelse gentages i 2030, vil databasen kunne udvides med nye data og dermed med tiden give et detaljeret billede af udviklingen i befolkningens bevægelsesvaner.

E-læringsværktøj, videoer og explainere
Som et led i formidlingen af resultaterne fra Danmark i Bevægelse bliver der udarbejdet et e-læringsværktøj, der skal fungere som et procesværktøj i arbejdet med bevægelsesfremme. E-læringsværktøjet vil kunne understøtte kommuner, organisationer og andre aktører inden for bevægelsesfremme, der ønsker inspiration til udviklingen af mål og indsatser.

E-læringsværktøjet vil blive afprøvet, evalueret og videreudviklet i forbindelse med en række workshops, der afholdes i 5 udvalgte kommuner.

Centrale fund og anbefalinger i projektet vil desuden blive formidlet via video og explainere. E-læringsværktøj, videoer og explainere vil supplere den skriftlige formidling fra projektet, der udkommer i form af notater, artikler, nyheder og infografik.

Desuden vil der blive afholdt en række webinarer, konferencer og følgegruppemøder i projektet.

98 rapporter: Én om hver kommune
En væsentlig del af formidlingen i Danmark i Bevægelse 2025 retter sig mod kommunerne. Målingen gennemføres som to store, nationale undersøgelser; én om børn og unges bevægelsesvaner (0-14 år) og én om voksnes bevægelsesvaner (+15 år). Men formidlingen udkrystalliseres i 98 lokale notater om bevægelsesvanerne i hver enkelt kommune.

De 98 lokale ’kampagner’ sigter på at fremme danskernes deltagelse i idræt og fysisk aktivitet med udgangspunkt i lokale muligheder for bevægelse.

Hver kommune får tilbud om at afholde et bevægelsesmøde med besøg af forskere fra Danmark i Bevægelse 2025, som vil gennemgå fundene i den enkelte kommune, sammenligne med lignende kommuner og være med i en diskussion af, hvad der kan forklare forskelle og ligheder, samt se på, hvilken rolle lokale indsatser for bevægelsesfremme spiller.

 

Projektets ambitioner for alle landets kommuner

Hver kommune modtager et notat om bevægelsesvaner i kommunen. Resultaterne sammenlignes med lignende kommuners resultater og med resultater på landsplan .

Hver kommune kan modtage besøg af en forsker fra projektet, som gennemgår resultaterne og er med til at diskutere, hvordan der kan arbejdes med bevægelsesfremme lokalt.

Se tidsplan for projektet

Projektets tidsplan

Sidst opdateret: 02.04.2024