Skip to main content

Fakta om Danmark i Bevægelse

Undersøgelsen omfatter flere forskellige metoder:

  • Spørgeskemaundersøgelse blandt 400.000 borgere på over 15 år fordelt på samtlige kommuner. Foregår i oktober-november 2020.
  • Interviewundersøgelser: Fokusgruppeinterviews samt kvalitative interviews blandt 30-50 personer, der er udvalgt på baggrund af deres svar på spørgeskemaet. Gennemføres i 2021.
  • Litteraturstudie (se Publikationer)
  • Måling med bevægelsesmåler på 1.500 personer, der fører dagbog over, hvad de har udført og hvorfor. Gennemføres i 2021.

Læs også: Undersøgelsens dele og gennemførelse

Undersøgelsen gennemføres i alle 98 kommuner. I hver kommune vil den give et billede af indbyggernes bevægelsesvaner og bidrage med forklaringer på forskellene. Når resultaterne foreligger, modtager hver kommune et notat om netop deres borgeres bevægelsesvaner, og forskerne vil give gode råd om, hvad der kan gøres netop hos dem for at skabe mere bevægelse.

Resultater og anbefalinger fra Danmark i Bevægelse vil blive formidlet bredt ud til kommuner, organisationer og offentligheden. Det sker bl.a. via nationale og lokale medier, sociale medier, og via kommuner og organisationer, der har til formål at fremme fysisk aktivitet og bevægelse.

Projektet løber fra 2019-22 og udføres af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet med professor Bjarne Ibsen i spidsen.

Danmark i Bevægelse er støttet af Nordea-fonden med knap 12 mio. kr.

 

Yderligere information:

Bjarne Ibsen, professor, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Tlf. 2728 9904. Mail: bibsen@health.sdu.dk 

Jens Høyer-Kruse, adjunkt, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Tlf. 2135 6136. Mail: jhkruse@health.sdu.dk 

Sidst opdateret: 13.10.2020