Skip to main content
Forside

Fakta om Danmark i Bevægelse 2025

Danmark i Bevægelse blev udført første gang i 2020 og gennemføres nu i en udvidet udgave i 2024-2028. Nordea-fonden støtter undersøgelsen med 17,8 mio. kr.

Undersøgelsen består overordnet af to dele:
1. Studie af bevægelsesvaner blandt børn, unge og voksne
2. Studie af kommuners mål og indsatser for bevægelsesfremme.

Børn, unge og voksnes bevægelsesvaner
Undersøgelsen af danskernes bevægelsesvaner omfatter:
Børn og unges bevægelsesvaner (0-14 år): Spørgeskemaundersøgelse blandt 300.000 børn og unge i samtlige kommuner. Foregår i oktober-november 2025.
Voksnes bevægelsesvaner (+15 år): Spørgeskemaundersøgelse blandt 450.000 borgere i samtlige kommuner. Foregår i oktober-november 2025.
Årsager og forklaringer på udviklingen i bevægelsesvaner 2020-2025: Panelundersøgelse blandt 25.000 voksne, der deltog i Danmark i Bevægelse 2020. Foregår i oktober-november 2025.

Kommuners indsatser for bevægelsesfremme
Undersøgelsen af kommuners mål og indsatser for bevægelsesfremme omfatter:
Kortlægning af indsatser, strategier og mål om bevægelsesfremme i kommuner. Foregår i marts-november 2024.
- Studie af mindst 5 ’naturlige eksperimenter’, dvs. konkrete initiativer, som er gennemført i kommunerne mellem 2020 og 2025. Foregår i februar-december 2026.
- Casestudier af mindst 5 initiativer for bevægelsesfremme i kommuner. Foregår i juli 2025 til juli 2026.

Hver kommune – sin undersøgelse
Danmark i Bevægelse 2025 gennemføres, ligesom i 2020, i alle 98 kommuner. I hver enkelt kommune vil undersøgelsen give et billede af indbyggernes bevægelsesvaner og bidrage med forklaringer på de forskelle, der ses.

Når resultaterne foreligger, modtager hver kommune et notat om netop deres borgeres bevægelsesvaner, og forskerne vil give gode råd om, hvad der kan gøres netop hos dem for at skabe mere bevægelse. Dette vil bl.a. ske ved lokale bevægelsesmøder.

Støttet af Nordea-fonden
Nordea-fonden støtter Danmark i Bevægelse 2025 med 17,8 mio. kr. og støttede første del af undersøgelsen i 2020 med knap 12 mio. kr.

Danmark i Bevægelse udføres af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet med forskerne Karsten Elmose Østerlund, Jens Høyer-Kruse og Birgitte Westerskov Dalgas i spidsen.

 

Sidst opdateret: 02.04.2024