Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Undersøgelse af deltagelsen i kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter i Næstved Kommune og Faxe Kommune

Formålet med undersøgelsen er at tilvejebringe viden om

  • børns og voksnes deltagelse kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter i Næstved Kommune og Faxe Kommune; udviklingen siden 2009 i Næstved Kommune; samt forskelle og ligheder i deltagelsen i sammenligning med andre kommuner og landsdækkende,
  • sammenhængen mellem borgernes benyttelse af og brugernes vurdering af idrætsfaciliteter og kulturfaciliteter,
  • sammenhængen mellem den kommunale støtte til foreninger og udviklingen i medlemstal (kun i Næsteved Kommune), og på baggrund af denne viden pege på tendenser og pejlemærker.

Undersøgelsen består af fire dele:

  1. En spørgeskemaundersøgelse af skolebørn.
  2. En spørgeskemaundersøgelse af voksne.
  3. En særskilt analyse af borgeres benyttelse af 15 idrætsanlæg (kun i Næsteved Kommune).
  4. En analyse af udviklingen i medlemstal i foreninger gennem ti år sammenholdt med den kommunale støtte til de samme foreninger (kun i Næstved Kommune)


Projektets varighed:
februar-juni 2018
Finansieres af: Næstved Kommune og Faxe Kommune
Forskere på projektet: Marlene Rosager Lund Pedersen, Jens Høyer-Kruse, Christian Røj Voldby og Bjarne Ibsen

Publikationer:
Ibsen B, Høyer-Kruse J, Voldby CR, Pedersen MRL. Fritidsvaner i Næstved Kommune. Rapport om børn og voksnes deltagelse i idræts-, kultur- og fritidsaktiviteter – Kort Fortalt. Odense: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund i samarbejde med Næstved Kommune, 2019.
Kort Fortalt (pdf)

Ibsen B. Foreningslivet i Næstved Kommune. Analyse af Næstved Kommunes foreningsundersøgelse. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019.
Movements, 2019:3 (pdf)

Høyer-Kruse J, Voldby CR, Ibsen B, Pedersen MRL. Børn og voksnes deltagelse i idræts-, fritids- og kulturaktiviteter i Næstved Kommune. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.
Movements, 2018:3 (pdf)

Høyer-Kruse J, Voldby CR, Ibsen B, Pedersen MRL. Børn og voksnes deltagelse i idræts-, fritids- og kulturaktiviteter i Faxe Kommune. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.
Movements, 2018:4 (pdf)

 

Sidst opdateret: 19.10.2023