Skip to main content
Center for Compassion i Sundhedsvæsenet

Artikler og publikationer

Publikationer

Omsorg i sundhedsvæsenet

Det Etiske Råd inviterer til, at vi stopper op og ser på, hvordan man får et sundhedsvæsen i balance, og hvordan omsorg fortsat udgør en del af den professionelle behandling, selvom den ikke er særlig målbar – og om der skal trækkes en grænse for, hvor meget mere effektivt, sundhedsvæsenet kan blive.

I sin redegørelse har rådet forholdt sig til alle aspekter af omsorg, og diskuterer, hvordan man skaber et etisk sammenhængende sundhedsvæsen, der tager højde for at patienter er forskellige og har forskellige behov.

Ønsker vi et humant og omsorgsfuldt sundhedsvæsen bør vi fortløbende diskutere, hvad omsorg i behandlingen går ud på. Det Etiske Råd ønsker at bidrage til denne diskussion.

Omsorg er ledelsens ansvar. Det er en væsentlig ledelsesopgave at tage stilling til, hvad der er slutmålet for en offentlig arbejdsplads som sundhedsvæsenet. Selvom budgetoverholdelse ikke er til diskussion, er det en kerneopgave for ledelsen at sikre udøvelsen af omsorg. Spørgsmålet om, hvorvidt omsorg er et middel til et mål eller noget godt i sig selv, bør stå højt på alles dagsorden.

Et af sundhedsvæsenets vigtige formål er at tilbyde en effektiv og faglig korrekt behandling. At leve op til dette formål må ikke stå i modsætning til en omsorgsfuld behandling. Omsorg er ikke en ekstra opgave, der kræver særlige ressourcer eller sin egen tid, møjsommeligt udvundet fra den kliniske hverdag. Det er en integreret del af enhver behandling.

Det Etiske Råd har sammenfattet sin holdning i syv budskaber:

  1. Omsorg er ledelsens ansvar
  2. Omsorg tager udgangspunkt i patienten
  3. Omsorg er en del af behandlingen
  4. Omsorg er vanskelig at måle og standardisere
  5. Nærvær og tid er væsentlig for omsorg
  6. Udøvelsen af omsorg er krævende
  7. Der værnes om omsorg gennem uddannelse

Læs redegørelsen samt udtalelse her

Compassion kan hjælpe med at bevare professionalisme og humanisme i en presset arbejdssituation. Vi tror på, at vi med empati og compassion kan øge vores motivation, få bedre samarbejde og for sundhedspersonale sikre en bedre og mere sikker patientbehandling. DR1 Dokumentar har omtalt ulykkelige patientforløb med kødædende bakterier, hvor patienter og de pårørende ikke følte sig tilstrækkelig hørt og forstået, hvilket kan være medvirkende til de alvorlige og endda fatale forløb.

Compassion kan være én af flere muligheder til at optimere patientforløb.

Læs mere i artiklen fra Altinget

Her finder du artiklen i PDF-format

 

I artiklen "Development and Validation of a Tool to Measure Patient Assessment of Clinical Compassion" undersøger Stephen Trzeciak m.fl., om patientens opfattelse af compassion fra klinikere kan måles i stor skala på tværs af sundhedsorganisationer.

Baggrunden for artiklen er en undersøgelse foretaget på 6.493 patienter.

Du kan læse artiklen her

Ugeskriftet.dk bragte den 3. maj et dabatindlæg hvor Lone Overby Fjorback ph.d. speciallæge i psykiatri  og associate professor ved Institut for Klinisk Medicin,  Nanja Holland Hansen psykolog og ph.d.-studerende ved Institut for Klinisk Medicin  og Jens Peter Eckardt BSW MSc chefanalytiker i Bedre Psykiatri Videnscenter for psykiatri og pårørende,  argumenterer for, hvordan træning i compassion kan hjælpe pårørende til patienter med psykiske lidelser, og hvor vigtig denne hjælp er her midt i en corona-tid, hvor psykiatriske patienter og deres pårørende er ekstra pressede.

Læs debatindlægget, Træning i compassion hjælper pårørende, viser ny dansk forskning, her.

 

Debatindlægget bygger på en artikel, der er udgivet i marts 2021 i JAMA, Journal of the American Medical Association.

Du kan læse artiklen, Effect of a Compassion Cultivation Training Program for Caregivers of People With Mental Illness in Denmark, her

I P1 kunne man den 11 februar 2021 høre den 100 år gamle kvinde udtale: 
”Jeg er vant til at være en fri fugl og nu har de stækket mine vinger. Nu er jeg bare en gammel idiot der sidder på et plejehjem og skal adlyde. Lidt venlighed, lidt kærlighed og en hånd at holde i hånden er ikke sidde alene, alene, alene”

Det kinesiske ord for krise: ”wei ji” rummer dobbeltbetydningen for ”fare” og ”mulighed”. Det er denne dobbelthed vi vil bringe i spil i denne kronik.
Moder jord trængte til en pause – og måske gjorde menneskeheden det også? Med et blev der stille og vigtigste nyhed er COVID-19 eller Corona.

Den ukendte og uvelkomne gæst har taget føringen og skubbet menneskeheden ud af rillen. Pausen fra den kendte dagligdag har nu sat gang i de kreative tiltag og refleksioner. Hvor var vi egentlig på vej hen? Hvad var egentligt vigtigt? Og var vi på rette spor? 

Læs resten af artiklen her

I artiklen "Caring for the caregivers: Evaluation of the effect of an eight-week pilot mindful self-compassion (MSC) training program on nurses’ compassion fatigue and resilience" beskriver Martin Delaney et pilotprojekt omkring  effekten af et otte ugers Mindful Self-Compassion (MSC) træningsforløb på sygeplejerskers træthed og modstandsdygtighed og deres oplevelse af effekten af træningen. 

Martin Delaney skriver om resultaterne:"Dette er den første undersøgelse, der undersøger effekten af et pilotuddannelsesprogram (MSC) på sygeplejerskernes medfølelsestræthed og modstandsdygtighed inden for dette nye forskningsområde. Det giver nogle foreløbige empiriske beviser til støtte for de teoretiske fordele ved sen compassion-uddannelse af sygeplejersker. Imidlertid kræves yderligere forskning, såsom et randomiseret kontrolforsøg (RCT) med en større stikprøvestørrelse og en langvarrig undersøgelse, for at se om fordelene ved compassion-træning er holdbare i længden."

Du kan læse hele artiklen her

Nye kurser i compassion skal gøre nyuddannede læger mere robuste, når de første gang står i krævende og svære situationer.

"Lægeforeningen er begyndt at udbyde kurser for læger i Compassion - det at tage omsorg for sig selv (såvel som patienten) i svære situationer. Men tendensen er bredere, og Lægeforeningen er ikke de eneste.

Sydvestjysk Sygehus er et af de første steder, som systematisk inkluderer Compassion-tilgangen i tilbuddet til KBU-læger. Der er også planer om at tilgangen skal forme den kommende kandidatuddannelse i medicin for at få hele menneske med i overgangen fra lægestuderende til læge."

Læs resten af artiklen her

Indlevelsesevne, omsorg og oprigtig interesse i dine medarbejdere er langt vigtigere end den triatlon, du gerne vil gennemføre for at bevise dig som en stærk og heltemodig leder.

Læs hele artiklen fra MandagMorgen her

"Jeg er den søvndrukne læge, der svigter børn og unge i krise" 

Som læge i børne- og ungdomspsykiatriens akutmodtagelse indgår jeg i det system, der sender mange familier i krise fra dør til dør uden at få den rigtige hjælp. Det er urimeligt over for familierne og svært at bære for os, der skal stå på mål for de politiske prioriteringer, skriver læge Sara Kærn Linstow.

Læs kronikken i Information her

Boglig viden og masser af træning fra mødet med patienter er ikke nok. På den særlige overbygning i Esbjerg får de medicinstuderende også nye redskaber til at udbygge deres personlige styrke og arbejdsglæde. 

"Compassion" er en nyere bevægelse, der allerede er integreret i lægeuddannelserne på Harvard- og Standford-Universiteterne. 

Sydvestjysk Sygehus er nu i en gunstig positition i forhold til at hjælpe med at implementere tankegangen i det danske sundhedsvæsen, da praktiserende læge Lone Svenningsen fremover bliver ansat på sygehuset. Hun er certificeret underviser i compassion fra Stanford University - så vidt vides som den eneste danske læge. 

Læs hele artiklen her

 


Sidst opdateret: 25.02.2022