Skip to main content
Center for Grundskoleforskning
Nyhed

Idræt og musik er nye fokusområder i Center for Grundskoleforskning

Center for Grundskoleforskning sætter fokus på det praktiske og musiske område i skolen med oprettelsen af to nye fokusområder: Idrætsfaget og -undervisning og Musik i skolen.

Der tales meget om at gøre mere for grundskolens praktisk-musiske fag. Men hvad véd vi egentlig om områdets praksis, og hvordan bidrages der til fagudvikling på et solidt forskningsbaseret grundlag? Det sætter Center for Grundskoleforskning nu fokus på ved at oprette to fokusområder indenfor Idræt og Musik i skolen.

 

Med de to nytilkomne er centeret oppe på 12 fokusområder, der arbejder praksisrettet ind i grundskolen.

 

Fokus på fagdidaktisk udvikling

Fælles for begge de nye fokusområder er, at de har ambitioner om at skabe viden om fagenes praksis og deres fornyelse. På den måde knyttes der an til aktuelle politiske dagsordner om fagfornyelse og mere praksisfaglighed.

 

Formålet med fokusområdet Idrætsfaget og -undervisning er at styrke den grundskoleorienterede fagdidaktiske forskning inden for området. Ambitionen bliver indfriet via praksisforskning, der kritisk undersøger og videreudvikler idrætsfaget i tæt samarbejde med lærere, pædagoger, elever, skoleledelser, ansatte ved professionshøjskoler og universiteter. I spidsen står Anne Wolff Jakobsen, der til daglig er ansat som studieadjunkt ved Institut for Idræt og Biomekanik på SDU. Derudover deltager forskere fra professionshøjskoler.

 

Det primære mål med fokusområdet Musik i skolen er at udvikle og styrke den viden, vi har om musikundervisning og musikalske aktiviteter i grundskolen. På den baggrund sætter fokusområdet skub i både forskning, uddannelse og netværksdannelse. Ambitionen er at gøre fokusområdet til et centralt mødested for forskere med interesse for musikdidaktik og mere bredt musik i skolen. Fokusområdeledelsen deles af ph.d.-studerende Mannuela Emelia Rauff Hansen fra Aalborg Universitet og ph.d. og chefkonsulent, Anne Bang-Larsen, fra Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab på SDU. Derudover deltager forskere fra professionshøjskoler og DPU samt Aarhus Universitet.

Kontakt os

Som altid står vi til rådighed for at drøfte mulige samarbejder og fremtidige projekter.

Skriv til os

Redaktionen afsluttet: 21.09.2023