Skip to main content
Center for Grundskoleforskning

Toner, Takter og Tankegange: Musik i aktiviteter, fag og undervisning

Kreativitet, kritisk sans og kollektiv følelse: musikkens nødvendighed for fremtiden

 

AfTatiana Chemi, lektor, Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet.

 

Tatiana forsker inden for kunstnerisk læring og kreative processer. Hendes seneste arbejde fokuserer på ensemble kreativitet, performance og performativitet, og kunstneriske partnerskaber. Hun er i øjeblikket involveret i forskningsprojekter, der undersøger kreativitet på tværs af kulturelle, kunstintegrerede uddannelser og teaterlaboratorier.

 

Download oplæg

 

 

Musikpædagogisk entreprenørskab

 

Af Mikkel Snorre, docent for forskningsmiljøet ”bevægelse, kreativitet og æstetik i pædagogisk arbejde” i University College Absalon og forperson i Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning (DNMpFU).

 

Samfund og kultur er i udvikling og kalder på nye pædagogiske tilgange og musikpædagogiske roller. Med afsæt i begrebet ”Musikpædagogisk entreprenørskab” ser vi nærmere på de kreative ildsjæle og mange opfindsomme initiativer indenfor – og på kanten af – den musikpædagogiske verden, der illustrerer musikkens mange muligheder i uddannelse, profession og samfund. Som et konkret eksempel på pædagogisk entreprenørskab arbejdes i workshoppen med at udvikle nye former for fællessang, der orienterer sig mod børnene og de unge snarere end højskolesangbogen.

 

Download oplæg

 

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os!

Kontakt

Sidst opdateret: 19.03.2024