Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Ny ph.d.-studerende ved OPEN

Stina Meyer Larsen er tilknyttet OPEN som ph.d.-studerende med projektet " Udvikling og implementering af et klientcentreret perspektiv i formidlingsprocessen af velfærdsteknologi til ældre - et aktionsforskningsstudie"

Stina Meyer Larsen er ergoterapeut og ansat som underviser ved University College Lillebælt. Stina har, de senere år, hovedsageligt arbejdet med udviklingsprojekter og har således praktisk erfaring med projektarbejde i flere kommunale rehabiliteringskontekster. Pr. 1. november 2014 blev Stina indskrevet som ph.d. studerende ved OPEN, OUH Odense Universitetshospital/Syddansk Universitet. Stina undersøger i hendes ph.d. projektet ældre borgeres perspektiv på forandringsprocesser i dagligdagen ved adoption af velfærdsteknologi samt betydningen af borgerens perspektiv på forandringsprocessen i fagprofessionelles formidling af velfærdsteknologi. Hensigten er at udvikle og implementere en evidensbaseret og klientcentreret formidling af velfærdsteknologi til ældre.

Redaktionen afsluttet: 04.12.2014