Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Professor Anders Green tilknyttet OPEN

Professor, dr.med. Anders Green er pr. 1. august 2011 tilknyttet OPEN med henblik på at støtte den klinisk epidemiologiske forskning i OPEN regi.

 

Anders Green tog sin lægevidenskabelige embedseksamen i 1976 fra Odense Universitet. Herefter fortsatte han i Odense, hvorfra han i 1979 blev ph.d. i klinisk epidemiologi og i 1983 dr.med. I 1993 blev Anders autoriseret som speciallæge i intern medicin og virkede i en årrække som professor ved Master of Public Health uddannelsen ved Århus Universitet indtil han i 2005 vendte hjem til Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital som professor og overlæge i klinisk epidemiologi.

Anders Green har en stor videnskabelig produktion inden for klinisk epidemiologi med vægt på diabetes og har gennem en årrække været overlæge ved Kompetencecenter Syd og arbejdet med landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Anders Green skal med sin store erfaring udvikle OPEN i retning af at udnytte databasesamkørsler og andre klinisk-epidemiologiske værktøjer i udforskningen af OPENs kohorter. Ligeledes skal Anders fungere som ressourceperson for projektejerne og tilknyttede forskere for at sikre den bedst mulige udnyttelse af de kliniske data i OPEN Projects. Sideløbende med sin tilknytning til OPEN er Anders Green fortsat tilknyttet Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser. Anders vil dele sin tid med 50 % til hver funktion.

 

Redaktionen afsluttet: 24.08.2011