Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Ny professor i Sygepleje ansat ved OPEN

Lise Hounsgaard er 1. marts 2014 tiltrådt en kombinationsstilling som professor ved OPEN og docent ved University College Lillebælt...

Denne kombinationsstilling er den første af sin slags i Danmark. Samtidig er docentstillingen en ganske ny stillingskategori i de danske University Colleges. 

Lise Hounsgaard bliver ved sin ansættelse i OPEN en del af OPEN Advice teamet som yder rådgivning til forskere og ph.d.-studerende. Lise Hounsgaard forskningskompetencer er specielt indenfor den kvalitative forskning.

Lise Hounsgaard skal med ansættelsen som professor og docent være med til at styrke samarbejdet mellem Syddansk Universitet (SDU) og University College Lillebælt (UCL) og danne bro mellem Sundhedsuddannelserne ved UCL og de nye kandidatuddannelser i Klinisk Sygepleje, Jordemodervidenskab og Ergoterapi ved SDU.

Ud over at medvirke til forskning i sygepleje og formidling heraf skal hun som professor stå i spidsen for forskningsbasering af uddannelserne ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab ved Grønlands Universitet og som forskningsleder her udvikle et forskningsmiljø med praksisnær og anvendelsesorienteret forskning med udgangspunkt i sundhedsfaglige problemstillinger i Grønland i samarbejde med andre arktiske og internationale forskere. Lise Hounsgaard skal desuden etablere ph.d.- projekter og vejlede ph.d.-studerende. En opgave som hun har bestridt de sidste fem år som lektor ved Enheden for Sygeplejeforskning ved Klinisk Institut.

Som docent ved University College Lillebælt skal Lise Hounsgaard ligeledes medvirke til, at opbygge et forskningsmiljø i Området for Sundhedsuddannelser og herunder tilrettelægge videnskabende aktiviteter og gennem vejledning medvirke til at kvalificere det undervisende personale til at kunne påbegynde en ph.d.- uddannelse.

OPEN vil hermed byde Lise hjertelig velkommen til enheden.

Læs mere om Lise Hounsgaards baggrund og øvrige virke under nyheder fra Sundhedsvidenskabeligt Fakultet

Redaktionen afsluttet: 08.05.2014