Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Lektor i biostatistik ved OPEN

Henrik Ravn er pr. 1. maj 2014 ansat i en kombinationsstilling som seniorforsker ved Bandim Health Project og Grundforskningscenter for Vitaminer og Vacciner (CVIVA), Statens Serum Institut og lektor i biostatistik ved OPEN...

Henrik Ravn deltager i forskning i sundhedsinterventioner til børn i lavindkomstlade og er chefstatistiker for Bandim Health Project's danske afdeling på Statens Serum Institut, som er ledet af Christine Stabell Benn, professor ved OPEN. Henrik vil som OPENs øvrige forskningsaktive medarbejdere indgå i OPEN Advice teamet, der yder rådgivning til forskere og ph.d.-studerende.

I 1994 startede Henrik Ravn som statistiker på Statens Serum Institut med analyse af de mange data fra Guinea-Bissau og arbejdede i et par år i Guinea-Bissau som projektstatistiker og ansvarlig for dataindsamlingen. I 2002 forsvarende han sin ph.d.-afhandling i biostatistik fra Københavns Universitet og fortsatte efterfølgende som post.doc. og siden som chefstatistiker på Bandim Health Project. Fagligt har Henrik Ravn specialiseret sig i statistiske analyser af levetidsdata relateret til vacciners effekter på børnedødeligheden. Henrik Ravn er medforfatter til mere end 120 publikationer i internationale tidsskrifter og har afholdt en lang række statistikkurser for master- og ph.d.-studerende både på Københavns Universitet, i Guinea-Bissau, Ghana og Tanzania

OPEN byder Henrik hjertelig velkommen til enheden.

Læs mere om Henrik Ravns baggrund under nyheder fra Sundhedsvidenskabeligt Fakultet.

 

Redaktionen afsluttet: 09.05.2014