Skip to main content

OUH og SDU ansætter lektor i biostatistik

Henrik Ravn er pr. 1. maj 2014 ansat i en kombinationsstilling som seniorforsker ved Bandim Health Project og Grundforskningscenter for Vitaminer og Vacciner (CVIVA), Statens Serum Institut og lektor i biostatistik ved forskningsenheden OPEN ved Odense Universitetshospital og Klinisk Institut på Syddansk Universitet.

Henrik Ravn (47) deltager i forskning i sundhedsinterventioner til børn i lavindkomstlade og er chefstatistiker for Bandim Health Project’s danske afdeling på Statens Serum Institut ledet af Christine S. Benn, professor ved SDU. Bandim Health Project består udover den danske afdeling af en stor forskningsstation med mere end 150 ansatte i Guinea-Bissau ledet af antropolog, Peter Aaby, adjungeret professor ved SDU. Her følges en befolkning på flere hundrede tusinde med jævnlige husstandsbesøg. Derudover indsamles information på hospitaler og sundhedscentre. Disse data udgør rygraden for en række studier med henblik på at forstå og forbedre sundheden i Guinea-Bissau og globalt. Der forskes specielt i børnesundhedsinterventioner, men også i bl.a. tuberkulose, malaria og HIV/AIDS samt diabetes.

Bandim Health Project og CVIVA arbejder på at dokumentere, at sundhedsinterventioner såsom vacciner og vitaminer ikke blot har specifikke effekter på infektioner og mangeltilstande, men også uspecifikke effekter. Disse fund peger på, at vores nuværende opfattelse af immunsystemet er for simpel. Immunsystemet er et lærende system, der kan ”trænes” mere generelt af vacciner og vitaminer og denne træning kan være meget forskellige blandt drenge og piger. I sidste ende kan dette betyde, at drenge og piger har behov for forskellige behandling. Mere information kan findes på www.bandim.org og www.cviva.dk.

”– Vi glæder os over at ansætte Henrik Ravn som lektor ved SDU og derved styrke Instituttets profil indenfor Global Health”, siger professor Kim Brixen, Institutleder ved Klinisk Institut. ”- Sygdom og sundhed er globale udfordringer. Den forskning, som Bandim Health Project og CVIVA udfører i Afrika, kan få stor betydning for anbefalingerne vedrørende børnevaccinationsprogrammerne og vitamintilskud til børn i både lav- og højindkomstlande til gode.”

Henrik Ravn er opvokset i Midtjylland, studerede teoretisk statistik og datalogi ved Aarhus Universitet hvorfra han blev kandidat i 1992. Den første ansættelse var som konsulent i statistik og databaser for UNI-C i Aarhus. I 1994 startede Henrik Ravn som statistiker på Statens Serum Institut med analyse af de mange data fra Guinea-Bissau og arbejdede i et par år i Guinea-Bissau som projektstatistiker og ansvarlig for dataindsamlingen. I 2002 forsvarende han sin ph.d.-afhandling i biostatistik fra Københavns Universitet og fortsatte efterfølgende som post.doc. og siden som chefstatistiker på Bandim Health Project. Fagligt har Henrik Ravn specialiseret sig i statistiske analyser af levetidsdata relateret til vacciners effekter på børnedødeligheden. Henrik Ravn er medforfatter til mere end 120 publikationer i internationale tidsskrifter og har afholdt en lang række statistikkurser for master- og ph.d.-studerende både på Københavns Universitet, i Guinea-Bissau, Ghana og Tanzania.

Redaktionen afsluttet: 29.04.2014