Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Ny Ph.d.-studerende ved OPEN

Debbie Salling Norring-Agerskov er tilknyttet OPEN som Ph.d.-studerende med projektet: ”Biochemical and genetic factors as predictors of mortality in hip fracture patients”.

Debbie blev uddannet læge ved Københavns Universitet juni 2015. Inden påbegyndelsen som Ph.d.-studerende har hun været ansat som reservelæge på Klinisk Biokemisk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital. Hun blev indskrevet ved OPEN, Klinisk Institut den 1.2.2016. Projektet har som formål at undersøge specifikke genetiske og biokemiske markørers association til dødelighed efter en hoftefraktur.

Hovedvejleder er: Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Niklas Rye Jørgensen, Forskningsenheden OPEN, Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Projektvejledere: Professor, overlæge, dr.med. Jes Bruun Lauritzen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, overlæge, ph.d. Henrik Jørgensen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, forskningslektor, ph.d. Ole Birger Vesterager Pedersen, Klinisk Immunologisk Afdeling, Næstved Sygehus.

Redaktionen afsluttet: 24.05.2016