Skip to main content

I LabSTEM arbejder vi med Laboratoriemodellen som et værktøj til at rammesætte samarbejdet og kompetenceudviklingen af både praksis og forskere og dermed skabe en tovejs oversættelse mellem forskning og praksis.

labmodel

Laboratoriemodellen illustrer hvorledes LabSTEM tager udgangspunkt i tre kontekster: Praksis, uddannelse og forskning når der iværksættes handlinger, som initierer forandringsprocesser. Handlingerne tager udgangspunkt i en identificeret problemstilling fra f.eks. praksis eller i forskningslitteraturen. Herudfra planlægges en eller flere handlinger som medfører en intervention. I forbindelse med interventionen indsamles og behandles empiri, som giver anledning til evaluering og refleksioner. Denne proces er iterativ. Målet med handlingerne er bl.a. praksisudvikling, at inddrage fagprofessionelle som aktive deltagere i forskning og bidrage til at skabe ny viden for og om praksis. Laboratoriemodellen udfoldes i praksis gennem en række workshops. Imellem hver workshop har deltagerne handlinger, som skal afprøves og dokumenteres i deres praksis, således næste workshop kan tage udgangspunkt i disse erfaringer og feedback fra praksis. Denne proces er iterativ. Målet med handlingerne er bl.a. praksisudvikling, at inddrage fagprofessionelle som aktive deltagere i forskning og bidrage til at skabe ny viden for og om praksis.

I LabSTEM har vi følgende laboratorier:

Faaborg-Midtfyn

Laboratorium Faaborg-Midtfyn består af grupper centreret omkring udskoling og gymnasie.

I Faaborg-Midtfyn er der især fokus på sammenspillet i overgange.

 

Fredericia

Laboratorium Fredericia består af grupper lige fra vuggestue til ungdomsuddannelse.

I Fredericia er der især fokus på sammenspillet imellem de forskellige institutioner.

 

Langeland

Laboratorium Fredericia består af grupper lige fra vuggestue til ungdomsuddannelse.

I Fredericia er der især fokus på sammenspillet imellem de forskellige institutioner.

 

Vejle

Laboratorium Vejle består af grupper centreret omkring Vejle Tekniske Gymnasium.

I Vejle er der især fokus på sammenspillet imellem de forskellige institutioner.

 

Vest

Laboratorium Vest består af grupper med udspring fra Ribe Katedralskole og Vadehavsskolen.

I Vest er der især fokus på sammenspillet i overgange.

Odense

Laboratorium Odense består af grupper lige fra vuggestue til ungdomsuddannelse.

I Vest er der især fokus på sammenspillet imellem de forskellige institutioner.