Skip to main content
Human Health

Human Health sommerskole

Human Health Sommerskole har fokus på mennesket i sundhedssystemet og har til formål at give de studerende indsigt og handlekompetence i de specifikt menneskelige aspekter af sundhed og sygdom.

Undervisningen tager afsæt i aktuel, interdisciplinær, praksisrettet forskning i Human Health – herunder temaer som patientsikkerhed, digital omsorg, stigmatisering, narrativ sundhed, etik, prioritering, brugerinddragelse og eksistentiel kommunikation ud fra sundhedsfaglige, humanistiske og samfundsfaglige vinkler. 

Human Health Sommerskole afholdes igen i efteråret 2023. 


Sidst opdateret: 22.08.2023