Skip to main content
Human Health

Aktuelle forskningstemaer

Vi er i gang med at udvikle 

  • Digitale ressourcer der skaber tryghed for borgerne – fx videokonsultationer og sundhedstracking der giver borgerne kontrollen, lavtærskeltilbud der giver hurtig og tidlig hjælp

  • Patientsikkerhed baseret på menneskelige faktorer – forebyggelse af fejl og utilsigtede hændelser på OUH ved at forstå menneskelig bias

  • Narrativ medicin som kanal til forståelse og dialog – læsning og skrivning af litteratur der træner lydhørhed overfor patienter med forskellige baggrunde

  • Måling og prioritering ud fra borgernes behov – livskvalitet og borgerinddragelse som kvalitetsmål for behandling 

  • Kommunikation med mennesket bag sygdom – træning i at skabe kontakt på tværs af sproglige og kulturelle forskelle

  • Etik i sammenhængende sygdomsforløb – forsøg med sygdomsforløb på tværs af sektorer organiseret ud fra værdier om værdighed og selvbestemmelse
 

Sidst opdateret: 31.08.2022