Skip to main content

Aktuelle forskningstemaer

Digitale kompetencer og kommunikation

  • Brug af digital teknologi og kompetencer til at understøtte patientoplevet kvalitet og handlekompetence i det nære sundhedsvæsen
  • Implikationer af digitalisering for relationen mellem sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende

Læs mere om forskningsgruppen Digital Sundhed her.

 

Kognitive og relationelle kompetencer

  • Fremme af kommunikative, kognitive, relationelle og eksistentielle kompetencer blandt sundhedspersonale

Læs mere om forskningsgruppen Interaktive og Kognitive Processer i Sundhedsvæsenet her

  

Kunst og narrativer

  • Hvordan det at læse og skrive litteratur kan fremme gensidig forståelse blandt borgere, patienter, pårørende og sundhedspersonale
  • Hvordan litteratur kan styrke sundhedsprofessionelles kommunikative kompetencer og borgere og patienters helbred

Læs mere om forskningsgruppen Narrativ Medicin her.

 

Sprog og kultur

  • Tværfaglige perspektiver på patienten i centrum
  • Hvordan ulighed i sundhed kan reduceres ved at tage højde for sproglige, kulturelle og sociale forskelle

Læs mere om forskningsgruppen Patientologi her

 

 Etik, prioritering og brugerinddragelse
  • Hvordan prioritering, brugerinddragelse og velfærdsmåling kan skabe værdi i sundhedsvæsnet og understøtte selvbestemmelse for borgere, patienter og pårørende

Læs mere om forskningsgruppen Sundheds- og Velværevurdering, Sundhedskommunikation og Brugerinddragelse her.

 


 


Sidst opdateret: 30.03.2021