Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Nyhedsbreve

Tilmeld mig nyhedsbrevet

Afmeld mig nyhedsbrevet

Udsendte nyhedsbreve i 2023

December 2023 - CLF nyhedsbrev 88
Emner i nyhedsbrevet:
Hilsen: Året, der gik i Center for Landdistriktsforskning
Vi byder velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer
Annette Aagaard Thuesen er ny præsident for europæisk landdistriktssociologiforening
Få inspiration til genanvendelse af plast
Brug for inspiration eller en ekspert?

December 2023 - CLF nyhedsbrev 87
Emner i nyhedsbrevet:
Ny bog: Derfor er danskerne så lykkelige på landet
Kasper Friis Bavnbæk modtager Esbjerg Universitetspris
Ny udgivelse ser på samspillet mellem land og by
Projekter deler viden på tværs af grænser
Deltag i borgermøder og del erfaringer fra dit lokalsamfund

September 2023 - CLF nyhedsbrev 86
Emner i nyhedsbrevet:
Kronik: Vi skal tage risikoen for digital eksklusion på landet alvorligt
Forskning: Lokalsamfundene bør være medskaber af rammerne for deres hverdagsliv
Nyt magasin sætter fokus på fremtidens landdistrikter
Artikel: Hvordan sikrer vi forskningsmæssig integritet og kritisk viden?
Beate Langer er ny medarbejder hos CLF

Juni 2023 - CLF nyhedsbrev 85
Emner i nyhedsbrevet:
Nyt studie: Kunst og kultur bidrager til livskvalitet og tilflytteres forankring i landdistrikterne
Invitation til ph.d.-forsvar: Kunst i landskabet påvirker de sansemæssige vilkår for vores hverdagsliv
Ny bog: Inspiration til dit arbejde som strategisk planlægger eller landdistriktskoordinator
Projekt gør udvalgte byer til levende fødevarelaboratorier
Ungekulturen i fokus: Projekt finder inspiration på tværs af lande

Maj 2023 - CLF nyhedsbrev 84
Emner i nyhedsbrevet:
Nyt projekt sætter fokus på lokal involvering og ejerskab i den grønne omstilling
Temanummer: Få nye perspektiver på udviklingen i landdistrikterne
Artikel: Livet leves lykkeligst på landet, og det har danskerne opdaget
Nyt projekt undersøger, hvad den grønne omstilling betyder for Europas lokalsamfund
Søg støtte hos landdistriktspuljen og LAG-ordningen

Marts 2023 - CLF nyhedsbrev 83
Emner i nyhedsbrevet:
Forstudie: Det tænker de unge om ungekulturen på landet
Ny bog går bagom livskvalitet i landdistrikterne
Projekt om digital eksklusion på landet er kommet godt fra start
Forskningsprojekt: På landet er friluftsliv ikke noget, man vælger til eller fra
Debatindlæg: Storbyerne er afhængige af provinsen. Det er vi lidt historieløst ved at blive blinde for
Landdistriktskonferencen 2023

Udsendte nyhedsbreve i 2022

December 2022 - CLF nyhedsbrev 82
Emner i nyhedsbrevet:
Hilsen: Året der gik i Center for Landdistriktsforskning
Nyt inspirationskatalog til jer, der vil etablere og drive en dagligvarebutik

Notat: Resultater fra strategisk landsbyplanlægning 

Oktober 2022 - CLF nyhedsbrev 81
Emner i nyhedsbrevet:
Ny rapport: Digitale løsninger kan øge uligheden i sundhed for folk på landet
Nyt EU-projekt mod digital eksklusion i landdistriktsområderne
Kronik: Strategisk landsbyplanlægning skal sikre levedygtige landsbyer i fremtiden
Eva Mærsk har fået tildelt sin ph.d.-grad for højaktuel afhandling om unges flyttemønstre
Nyt inspirationskatalog: Få inspiration til branding i landdistrikterne
Debatindlæg: Den grønne omstilling risikerer at øge uligheden mellem land og by
Stil spørgsmål til SDU's valgpanel

Juli 2022 - CLF nyhedsbrev 80
Emner i nyhedsbrevet:
Centerleder Egon Noe ønsker god sommer.
Artikel: Puljen for borgerdrevne dagligvarebutikker er åben: Få gode råd til at søge
EU-projekt:  Vi søger unge, der vil være med til at udvikle kulturlivet på landet
Deltag i sommerskole om fremtiden på landet
Læs CLF's inspirationskataloger online

Maj 2022 - CLF nyhedsbrev 79
Emner i nyhedsbrevet:
Nyt inspirationskatalog om borgerengagement og lokal innovation: ”Hvis man går sammen, er flere ting mulige”
Artikel: Højere alder og længere afstande har øget den nationale ulighed i sundhed
Ny medarbejder skal forske i, hvordan vi skaber og opretholder dagligvarebutikker i landdistrikterne
Essaysamling: 20 eksperter giver deres bud på Coronas aftryk på fremtidens bygninger, byer og fællesskaber
Tre nye bøger sætter spot på landdistrikterne

EU-projekt om ungdomskultur på landet er kommet godt fra start
CLF har fået sin egen LinkedIn-profil

Marts 2022 - CLF nyhedsbrev 78
Emner i nyhedsbrevet:
Lokalsamfundsforeninger har stor betydning for udviklingen i de danske lokalområder
Kronik: Ulighed i sundhed udfordrer landdistrikterne
Artikel: 23-årige Lotte skal forsvare, at hun bliver boende i provinsen
Landdistriktsforsker vinder pris for forskningsartikel om turistaktiviteter
Nyt ansigt: Vi byder velkommen til Maja Jensen

Januar 2022 CLF nyhedsbrev 77
Emner i nyhedsbrevet:
Ny dato for konferencen 'Sundhed i landdistrikterne'
Nyt projekt skal udvikle et uddannelsesprogram for  kulturarbejdere i landkommuner

Udsendte nyhedsbreve i 2021

December 2021 - CLF nyhedsbrev 76
Emner i nyhedsbrevet:
Videohilsen: Året der gik hos Center for Landdistriktsforskning
Konference om sundhed i landdistrikterne: Programmet er nu offentliggjort

November 2021 CLF nyhedsbrev 75
Emner i nyhedsbrevet: 
Sundhed i landdistrikterne: Kom til national konference om ulighed i sundhed
Ny forskning: fortællingen om 'at flytte sig' er vigtig for unges tilknytning til deres hjemegn
Debatartikel: At lægge puslespil med landsbymotiver
Landdistriktsforsker vinder Esbjerg Universitetspris
Videnskabelig assistent til forsknings- og uddannelsesprojekt om unges kulturliv i landdistrikterne

Oktober 2021 - CLF Nyhedsbrev 74
Emner i nyhedsbrevet:
Deltag i seminar om friluftsliv på landet
Invitation til ph.d.-forsvar
Nyt ph.d.-projekt i strategisk landsbyplanlægning
CLF-bestyrelsen er nu konstitueret

September 2021 - CLF nyhedsbrev 73
Emner i nyhedsbrevet:
Nyt inspirationskatalog: Få redskaber til at udvikle en bæredygtig turisme
Velkommen til Kasper Friis Bavnbæk
Kronik: Hvordan påvirkes det lokale arbejdsmarked af udflytning af statslige arbejdspladser?

Juni 2021 - CLF nyhedsbrev 72
Emner i nyhedsbrevet:
Sommerhilsen fra centerlederen
Kommende bestyrelse for Center for Landdistriktsforskning på plads
Kultur er ikke forbeholdt storbyerne
Vær med: Sammen skaber vi verdens første verdensmålspark
Barbora Gulisova har fået tildelt sin ph.d.-grad

Juni 2021 - CLF nyhedsbrev 71
Emner i nyhedsbrevet:
Nyt katalog giver inspiration til strategisk landsbyplanlægning
Udflytning af statslige arbejdspladser er godt nyt for fastholdelsen af nyuddannede i lokalområdet, men den samlede effekt på beskæftigelsen er lille
Invitation til Ph.d.-forsvar: Rural place branding
Ny hjemmeside og Twitter-profil

April 2021 - CLF nyhedsbrev 70
Postkortbog giver indblik i livskvalitet på landet

April 2021 - CLF nyhedsbrev 69
Emner i nyhedsbrevet:
Nyt studie viser: Der er fordele ved at blive i sin fødeby, mens man tager en videregående uddannelse
Hør Eva Mærsk fortælle om hovedpointerne i dette studie

Marts 2021 - CLF nyhedsbrev 68
Emner i nyhedsbrevet:
Mål-og resultatplan 2021 mellem CLF og Bolig- og Planstyrelsen underskrevet
Podcastserie: Landdistriktsforsker portrætterer livet på landet med Anders Lund Madsen
Mink-Webinar: Beslutningen om at aflive danske mink under lup
CLF præsenterer forskning om boligfinansiering i Folketinget
Ny publicering: We live in nature all the time

Udsendte nyhedsbreve i 2020

December 2020 - CLF nyhedsbrev 67
Emner i nyhedsbrevet:
Ny rapport undersøger finansieringsproblemer i landdistrikterne
Aftale mellem Erhvervsstyrelsen og CLF omkring styrket formidling af centerets resultater
Fast basisbevilling på 1,5 mio. kroner i 2020
Det gode liv på landet: På vandretur med Mikael Bertelsen og lektor Pia Heike Johansen
Barbora Gulisova har publiceret en ny artikel i tidsskriftet Place Branding and Public Diplomacy
Ny kommunikationsmedarbejder
Ny Ph.d.-studerende
Ny projektmedarbejder

August 2020 - CLF nyhedsbrev 66
Emner i nyhedsbrevet:
Udvikling af bæredygtigt nationalt turismeregnskab
Kulturens betydning for bæredygtig udvikling i landdistrikterne 
Det performede rurale landskab gennem kunst in situ
Urbanisering, uddannelse og de befolkningsmæssige konsekvenser af et universitet i Esbjerg
Decentraliser de videregående uddannelser
Et nordjysk La Santa Sport?
Seneste internationale artikler
Forskningsklynge omkring sundhed og social ulighed
Foreninger kan give turismen et skub
Velkommen tilbage til Jens Fisker

Januar 2020 - CLF nyhedsbrev 63
Emner i nyhedsbrevet:
CLF sikret fast årlig basisbevilling
Livskvalitet i yderområder og landdistrikter
LUP på lokalt engagement og fællesskab i naturen
LEADER/CLLD-aktiviteter hos CLF
Forskere hjemvendt fra udlandsophold
Send et forskningsemne til CLF
Voices of Culture
Internationale landdistriktskonferencer

 

Udsendte nyhedsbreve i 2019

September 2019 - CLF nyhedsbrev 65
Emner i nyhedsbrevet:
Integrering af landsbyudvikling og landbrug
Udvikling i fællesskab mellem lokalråd og kommune - et indblik i maskinrummet
Livet med demens
Vi ser med LUP på sundheden
Reflektorisk rådgivning og alternative fortællinger nu og i fremtidens landbrug
Fremtidens virksomhedskonstruktioner i dansk landbrug
Udlandsophold
Farvel og goddag til medarbejdere

April 2019 - CLF nyhedsbrev 64
Emner i nyhedsbrevet:
Partnerskab for Landdistriktsforskning 10. april
Samskabelse af sunhedsindsatser for landdistrikter
Ph.d.-forsvar: Reflektorisk rådgivning og alternative fortællinger nu og i fremtidens landbrug
Livskvalitet i yderområder og landdistrikter
Ejendomsfinansiering i landdistrikterne
Multifunktionel jordfordeling
Ny strategi
Ph.d.-Studerende Eva Mærsk vinder ACCOMPLISSH pris for formidling
Gæsterforsker fra Italien
Hjemmesiden har skiftet layout

Udsendte nyhedsbreve i 2018

September 2018 - CLF nyhedsbrev 63
Ny antologi om landdistriktsforskning
Rapport: Går det virkelig så dårligt på landet
Rapport: Danske småøers kommunikationsstrategier
Aktører til ph.d.-projekt om udvikling af landdistrikternes branding søges!
Nyt projekt: Udflytning af statslige arbejdspladser og lokal arbejdsmarkedsudvikling i landdistrikterne
Nyt om projektet: Effekter for landdistriktsudvikling ved jordfordeling
EU-projektet UNISECO
Ny landdistriktsforskningslinje på vores kandidatuddannelse
Gunnar Svendsen modtager af særpris for forskningsbaseret læring

Maj 2018  - CLF nyhedsbrev 62 
3 nye CLF rapporter
3 nye ph.d.-projekter
Velkommen til 4 nye kollegaer

Januar 2018 - CLF nyhedsbrev 61
LUP på lokalt engagement i naturen (nyt projekt)
Fællesskabsøkonomiernes betydning i lokalsamfundet (nyt projekt)
Hvordan skal fremtidens landbrug finansieres i Danmark? (ny rapport på baggrund af afholdt seminar)
Nordisk landdistriktsforskningskonference i Vingsted centret i foråret 2018
Ny rapport om Ribe Madstation
Landdistriktskonferencen 2017
Lokale aktionsgrupper skaber liv i landdistrikterne
Helle Rotbøll Randløv ansat som videnskabelig assistent
Årets highlights for 2017

 

Udsendte nyhedsbreve i 2017

Oktober 2017 - CLF nyhedsbrev nr. 60

Seminar 26/10: Hvordan skal fremtidens landbrug finansieres i Danmark?
Branding-indsatser i landdistriktsområder
Økonomiske virkninger af kollektive jordvarmeanlæg i landdistrikter
Ribe Madstation
Kirken på landet – samarbejder på tværs
SDU Esbjerg vært for Dansk Sociologikongres 2018
Sommerens seminarer/workshops

 

Juni 2017 - CLF Nyhedsbrev nr. 59


Nyhedsbrevet omtaler 4 netop udgivne rapporter:
LAG’ernes erhvervsudviklingstilgang og LAG-midlernes stimulering af innovation og iværksætteri i landdistrikterne
Gårdbutikker – et potentiale for lokal udvikling?
Når unge uddannelsessøgende flytter
Coworking i danske landdistrikter –
internationale erfaringer og to danske case-studier

Herudover omhandler nyhedsbrevet:
Bidrag til publikationen ”Kommuner på forkant”
5th Nordic Ruralities Conference
CLF’s publicerede artikler i 2017 om landdistriktsforskning
Fortsat debat i folketinget og medierne om CLF’s fratagelse af den nationale forskningsbevilling
 

April 2017 - CLF nyhedsbrev  nr. 58

Nyhedsbrevet omhandler: 

2 nye forskningsprojekter:
-
Med LUP på sundheden
-
Mere liv i landet

 • Workshops og forundersøgelse om Ribe Madstation
 • Kirken på landet
 • Ny antologi om landdistrikter på vej
 • Ph.d. om nye fortællinger og udviklingsmuligheder i Dansk Landbrug
 • Nordregio seminar om bioenergi, bæredygtighed og innovation i lokalsamfund
 • Blog om ”Godt nyt fra Vestfronten”
 • CLF mister millionstøtte til forskning
 • Egon Noes tiltrædelsesforelæsning er tilgængelig på hjemmesiden

 

Udsendte nyhedsbreve i 2016

 

December 2016 - CLF Nyhedsbrev nr. 57

Nyhedsbrevet omhandler:

 •  Highlights for året der er gået
 • Tanker og visioner fra den nye Centerleder
 • Den nye Centerleder holder tiltrædelsesforelæsning den 20. januar

Oktober 2016 - CLF Nyhedsbrev nr. 56

Nyhedsbrevet omhandler:
• 2 nye rapporter:
    ”Når unge uddannelsessøgende flytter mod vest”, og
    ”Vilkår og udviklingsmuligheder for småskala fødevareerhverv i de danske landdistrikter”
• Projekt om fødevarestrategi i Sønderborg Kommune
• Ny centerleder for CLF pr. 1. november

 

Juni 2016 - CLF Nyhedsbrev nr. 55
Nyhedsbrevet omhandler:

Nyt idekatalog til alternative transportformer i landdistrikterne
Gratis seminar om "SMART transport på landet"
Fortsat debat om skolelukninger på landet
Ny bog: Virtuel ledelse og arbejdsmiljø
Ny international Handbook of Rural Studies

 

April 2016 CLF Nyhedsbrev nr. 54 
Nyhedsbrevet omhandler:

Centerleder søges til CLF

3 nye rapporter:
- Skolelukninger på landet
- Bioøkonomiens betydning for landdistrikterne
- Indkomst- og beskæftigelsesmæssige effekter af udbygning af biogasproduktion i et landdistriktsperspektiv

Gratis kursus ”SMART transport på landet”
Gratis kursus ”Festivaler og begivenheder i landdistrikter”
Gratis temadag: ”Virtuel ledelse i et arbejdsmiljøperspektiv”
Åbent forskningsseminar ”Rethinking Rural Entrepreneurship” 

 

Marts 2016 CLF Nyhedsbrev nr. 53
Nyhedsbrevet omhandler:

 • Ny rapport: Festivaler og begivenheder i landdistrikter
 • Gratis kursus: "festivaler og begivenheder i landdistrikter" 11. maj
 • Ny rapport: Fritidsklynger - stedsbaseret udvikling på baggrund af interessebaserede fællesskaber
 • Ny rapport: SMART transport på landet
 • Forskningsseminar om "rethinking rural entrepreneurship" 12. april

Se også tidligere udsendte nyhedsbreve tilbage fra 2006 til 2015