Skip to main content
Narrativ medicin

Kursus i Narrativ medicin - Region Hovedstaden

Vil du træne din kommunikation, så dine patienter og borgere i endnu højere grad føler sig hørt, forstået og inddraget? På dette kursus får du redskaber til at styrke dine relationer til patienter, borgere og pårørende

Målgruppe for kurset

Kurset er for alle sundhedsprofessionelle, inkl. læger, som er ansat på hospitaler, i kommuner og almen praksis. 

Hvad får du ud af kurset?

Målet med kurset er, at du:

  • får viden om og færdigheder i nærlæsning og kreativ skrivning
  • forbedrer din lydhørhed over for den enkeltstående historie med henblik på at styrke relationen til patienter/borgere og pårørende
  • bliver mere reflekteret over den enkelte patient/borger eller pårørendes livskontekst og meningssøgen

Kursets opbygning

Før kursets start læses udvalgte tekster, som bliver lagt i det elektroniske grupperum på Kursusportalen senest 4 uger før kurset. På kurset vil du arbejde med nærlæsning af skønlitteratur og kreativ skrivning som metoder til at opnå større lydhørhed over for patientfortællinger. Skønlitteraturen tilbyder et rum, hvor man kan udforske og skærpe sit blik for flertydig kommunikation og ligeledes træne øret for alt det, der ikke bliver sagt. Kurset afsluttes med en diskussion af, hvordan sundhedsprofessionelle kan bruge narrative kompetencer til at styrke indføling og dialog med patienter, borgere og deres pårørende. 

Det kan være en fordel, at deltage 2 eller flere fra samme arbejdsplads, da det har vist sig at have en god effekt på kursusudbytte og implementering i egen praksis. 

Undervisere

Morten Sodemann, Overlæge på Odense Universitetshospital (OUH) og klinisk professor på Syddansk Universitet (SDU), Region Syddanmark.

Birgit Bundesen, Overlæge på Amager Psykiatrisk Center, Region Hovedstaden.

Praktisk information

Kurset er finansieret af projektmidler og er derfor uden deltagerbetaling både for interne ansatte af Region Hovedstaden (bl.a. på hospitaler) og ansatte i almen praksis eller kommune i Region Hovedstaden. For eksterne ansatte i øvrige regioner er deltagerprisen 995 kr. 

Ved afmelding efter tilmeldingsfrist eller udeblivelse opkræves et administrationsgebyr på 500 kr. 

Der vil være forplejning på kurset, som inkludere morgenmad, frokost, kaffe/te og kage.  

Tilmeld dig

Du kan tilmelde dig kurset vis Region Hovedstadens kursusportal på følgende links:

Ansatte i Region Hovedstaden

Ansatte i øvrige regioner


Kontakt Anne Høgedal

Klik her

Sidst opdateret: 21.02.2024