Skip to main content
Narrativ medicin

Kursus i Narrativ medicin - OUH

Daglig klinisk praksis er fyldt med historier - læs skønlitteratur, skriv kreativt og bliv bedre til at forstå mennesket ’bag’ dine patienter


Hvorfor?
Arbejdet som sundhedsprofessionelle kræver høje fagprofessionelle standarder og megen empati for at kunne give den enkelte patient og de pårørende muligheder for, at den syge får det bedst muligt. En travl hver- dag med tidspres kan øge risikoen for, at patienten ikke oplever at blive set som et individuelt menneske med sin egen livshistorie.

Her åbner kurset ”Narrativ medicin” op for, at det sundhedsprofessionelle personale med en narrativt funderet tilgang kan målrette, styrke og kvali- ficere mødet med patienter og pårørende og hjælpe dem med at ”skrive” sygdomskapitlerne i patientens historie.

Baggrund
Den internationale forskningsdisciplin Narrative Medicine blev omkring 2000 defineret af Rita Charon, prof. i klinisk medicin og ph.d. i litteratur på Columbia University. Hun og hendes kolleger har vist, at nærlæsning af skønlitterære tekster og kreativ skrivning i forlængelse heraf styrker den sundhedsprofessionelles empati med patienten i den kliniske praksis. Tesen i narrativ medicin er, at man ved at blive trænet i at læse litterære tekster opmærksomt bliver bedre til at være nærværende og forstå, hvad patienter og pårørende egentlig fortæller.

Læsning af fiktive tekster kombineres på kurset med skrivning, da dette styrker evnen til at bruge sproget med størst mulig bevidsthed. Mange oplever også en lettelse ved at skrive om deres erfaringer med vanskeli- ge patienter eller dramatiske situationer, og at de gennem skriveproces- sen bliver bedre til at rumme, hvad deres patienter fortæller dem.

Kreativ skrivning er i de senere år blevet anvendt med succes som tera- peutisk redskab i forhold til mennesker med kronisk sygdom. Siden 2017 er narrativ medicin obligatorisk fag på medicinstudiet på SDU og valgfag på de sundhedsfaglige kandidatuddannelser.

Hvem er vi?
Vi er alle erfarne undervisere fra forskellige humanistiske fagdiscipliner (primært litteratur og kommunikation). Det humanvidenskabelige bidrag til sundhedsvidenskaben er med til at understrege og understøtte de sundhedsprofessionelles evner til at samarbejde og øge deres bevidst- hed om egen faglighed.

  • Lektor, ph.d. Anders Juhl Rasmussen, Institut for kulturvidenskaber
  •  Lektor, ph.d. Cindie Maagaard, Institut for sprog og kommunikation

Kursusform
Kursusform og det nærmere indhold aftales ved rekvirering. Tidligere kurser har været både på 3 enkeltdage og på 1 dag.

Hver kursusgang indeholder oplæg samt praktiske øvelser med loop til egen praksis, herunder diskussion og erfaringsudveksling med kolleger. Med fordel kan flere fra samme afdeling deltage.

Man må være forberedt på at læse kortere uddrag af skønlitterære tekster som forberedelse til de enkelte kursusgange.

 

Kontakt Anne Høgedal

Klik her

Sidst opdateret: 21.02.2024