Skip to main content
Narrativ medicin

Læse - skriveværksteder

Læse- og skriveværksteder under DECIDE (2020-2025) ved SDU/OUH

DECIDE-projektet har som mål at hjælpe en patientgruppe, der er overset og stigmatiseret: Leverpatienterne. DECIDE er et tværfagligt projekt, hvor forskerne udgøres af leverspecialister, basalforskere, litterater, antropologer, NGO'er og patientforeninger. Ambitionen er at afstigmatisere fedtleversygdom og reducere sygdom og død på grund af sygdommen.

 

Der afholdes læse- og skriveværksteder for tre målgrupper i perioden 2021-2022. De to første er mennesker med risikofaktor for at udvikle leversygdom:

 

  1. mennesker med overforbrug af alkohol
  2. mennesker med diabetes og overvægt
  3. mennesker med leversygdom

 

Læse- og skriveværkstederne faciliteres af en litterat, optages på video og evalueres gennem individuelt interview og spørgeskema. Der læses litterære tekster af H.C. Andersen, Karen Blixen, Peter Seeberg, Pia Juul m.fl., og der skrives kreative tekster af deltagerne på stedet, som læses højt i gruppen. Efterfølgende læses udvalgte tekster læses højt i et lydstudie af deltagerne selv og tilføjes grafisk tegning og animation ved en professionel kunstner.

 

Forskningsresultater publiceres løbende, og materialet samles på en hjemmeside for læger og andre sundhedsprofessionelle.

Sidst opdateret: 28.11.2022