Skip to main content
Skriveværksteder

Skriveøvelser

De skriveøvelser, der anvendes på et kreativt skriveværksted, får først deres fulde virkning, når de formidles af en etableret forfatter med relevant undervisningskompetence. Forfatteren både opmuntrer og vejleder deltagerne i selve skriveprocessen og hjælper dermed deltagerne til at gøre ordene, sætningerne og i det hele taget sproget til omdrejningspunktet for historierne. De sprogligt bevidste tekster bliver således mere end et dagbogsformat, hvor det kun handler om at udtrykke sig. Efterfølgende ved højtlæsningsøvelserne hjælper forfatterne med at analysere og give feedback på teksternes sproglige form og deres indhold. Grundideen er, at det målrettede arbejde med sprogets form stimulerer en ny erkendelse og i sidste ende handling.  

Erindringer fra barndommen

En typisk skriveøvelse kan tage udgangspunkt i, at deltagerne skal beskrive episoder eller erindringer fra deres barndom. Eksempelvis kan forfatteren bede deltagerne om at tænke tilbage på et trygt sted fra deres barndom. De får derefter 15 min. til at beskrive deres erindringer fra dette sted. Sådan en øvelse giver deltageren mulighed for at genopfriske gode minder fra barndommen, som de ellers havde glemt. I bedste fald kan skriveøvelsen også hjælpe med at binde en af sygdommen brudt livshistorie bedre sammen.

En deltager fra et tidligere skriveværksted gav udtryk for, at det var som at få et helikoptersyn på eget liv: ”… Jeg har gået ved mange forskellige behandlere, og der snakker man jo sådan meget om de ting, der har været det svære… jeg oplevede også utroligt mange fede ting, dengang jeg var barn. Det havde jeg næsten sådan helt glemt”.

Skærpelse af sanserne

En anden øvelse kan være, at deltagerne bliver bedt om at koncentrere sig om sanserne i deres tekster. De kan eksempelvis blive bedt om at beskrive, hvordan ting føltes, duftede, lød, smagte på et bestemt sted, hvor de opholdt sig som barn.

Denne form for øvelser kan bidrage til, at nogle deltagere mærker en skærpelse af sanserne. Deltagere fra tidligere skriveværksteder har beskrevet, at de tog disse erindrede sanseoplevelser med ud i livet, når de var færdige med at skrive. De oplevede med andre ord, at de blev mere tilstede i nuet og sansende omkring noget så dagligdags som at drikke en kop kaffe

Sidst opdateret: 21.02.2024