Skip to main content
Syddansk Universitet Business School
Efteruddannelse

Ny master styrker samspillet mellem teknologi og ledelse

SDU er klar med en ny masteruddannelse i teknologiledelse. Uddannelsen giver kompetencer til at udforske og udnytte de mange forretningsmuligheder, fremspirende teknologier som fx droner, robotter og 3D print kaster af sig.

Af Marlene Jørgensen, , 05-07-2022

Udviklingen af nye teknologier går stærkt, og de vinder stadig større udbredelse på landets arbejdspladser, samtidig med at der knyttes store håb til teknologierne som en del af løsningen på de store udfordringer i verden.

Men hvilke teknologier bør man satse på? Hvordan bringer man dem bedst i spil? Og hvordan leder man en virksomheds indsats omkring teknologi?

Fra februar 2023 bliver det muligt at få den nyeste indsigt og værktøjer på feltet, når SDU Business School udbyder det nye efteruddannelsestilbud: Master in Management of Technology (MMT).

Uddannelsen er målrettet medarbejdere med en teknisk eller kommerciel baggrund, som allerede er i gang med eller har en ambition om at lede og bygge bro mellem teknologisk udvikling og forretningsskabelse. Og det er både virksomheder, der udvikler og sælger teknologi, og virksomheder, der implementerer og anvender teknologierne i arbejdsgange, produkter og processer, uddannelsen er relevant for.

Strategisk blik for innovation og teknologi

- Tanken med masteruddannelsen er at styrke det strategiske samspil mellem innovation, teknologi og forretningsudvikling. Vi zoomer derfor ind på, hvordan både nye og kendte teknologier kan skabe værdi i virksomhederne. Ikke kun økonomisk, men også i forhold til at fremme bæredygtighed og styrke virksomhedernes innovations- og konkurrenceevne, siger Marianne Harbo Frederiksen, der er studieleder og en af drivkræfterne bag den nye masteruddannelse.

Og det er heller ikke tilfældigt, at en masteruddannelse i teknologiledelse ser dagens lys på SDU, forklarer hun:

- Både regionalt og nationalt er der behov for teknologiledere. Og med de forskningsmæssige og industrielle styrkepositioner, vi har på SDU og i Syddanmark inden for robot-, drone- og automationsteknologi, er det relevant at sikre gode og attraktive muligheder for efteruddannelse og netværksdannelse.

Master i teknologiledelse

  • Uddannelsen har fokus på ledelse af virksomheders teknologiindsats, herunder udforskning, udvikling og udnyttelse af teknologi.
  • De studerende kan i løbet af uddannelsen specialisere sig inden for bæredygtig værdiskabelse baseret på bl.a. 3D print, robotteknologi og autonome løsninger, såsom droner og selvsejlende skibe.
  • Uddannelsen foregår på engelsk og er orienteret mod et globalt marked, og den udbydes på SDU Business School i Odense fra februar 2023. Den kan gennemføres på to til fire år sideløbende med fuldtidsarbejde, og det er også muligt at læse fag som enkeltfag.

Find mere information på uddannelsens hjemmeside.

Et nyt syn på teknologianvendelse

Også blandt virksomhederne er der allerede stor interesse for den nye uddannelse og kobling mellem teknologi og forretning.

Detlef Matzen, der er Senior Manager hos Danfoss, fortæller:

- Min forventning er, at MMT’en vil styrke kandidaterne i at anvende teknologi på et globalt marked i hurtig forandring. At de opnår en bedre forståelse af, hvordan teknologierne og verden udvikler sig sammen. Den forståelse er vigtigere end nogensinde, så der er bestemt et behov for en uddannelse som denne, siger han og fortsætter:

- Det er et plus, at man kan vælge at tage dele af eller hele uddannelsen. Det giver fleksibilitet og mulighed for at fokusere på de udfordringer og områder, der er relevante for den enkelte. For en virksomhed som Danfoss er det også vigtigt, at uddannelsen foregår på engelsk, da mere end halvdelen af de medarbejdere, der vil have glæde af uddannelsen, har international baggrund.

- Endelig er efteruddannelse med til at skabe et unikt netværk, hvor man kan vende udfordringer og problemstillinger med folk fra andre virksomheder og brancher og få nye perspektiver på egen praksis, som ofte er helt uvurderlige.

Tværfaglighed er nøgleordet

Den nye masteruddannelse giver studerende viden og færdigheder fra både tekniske, erhvervsøkonomiske og juridiske discipliner.

De studerende vil undervejs få et stærkt praktisk indblik i en række teknologier og også derigennem få en forståelse for, hvordan de forskellige discipliner skal spille sammen.

Tværfaglighed er nemlig afgørende for at skabe værdi på baggrund af teknologi.

Mød forskeren

Marianne Harbo Frederiksen er studieleder for SDU’s nye uddannelse Master in Management of Technology samt lektor på Institut for Virksomhedsledelse. I sin forskning interesserer hun sig for samspillet mellem teknologi og innovation, herunder hvordan teknologi – bl.a. droner – kan skabe størst mulig værdi for både virksomheder og samfundet.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 05.07.2022