Skip to main content
Vision

SDU skaber fremtidens universitet

Universitetet ønsker at etablere et arkitektonisk mesterværk, et vartegn for Vejle, et attraktivt forbillede for fremtidens forsknings- udviklings- og læringsmiljø, som kan tiltrække talentfulde forskere og studerende, og hvor virksomhederne har deres daglige gang. Et sted,hvor fremtiden skabes sammen.

Forskning der faciliterer vidensudvikling, innovation og samarbejde i et triple helix-perspektiv

SDU er allerede i dag en aktiv del af samfundet. Et nyt internationalt universitetscampus i Vejle vil imødekomme et ønske fra virksomhederne i Trekantområdet om et styrket samarbejde med universiteterne i udviklingen af nye løsninger på fremtidens udfordringer. Samarbejdet skal understøtte den førerposition, som områdets virksomheder har på det globale marked inden for fødevarer, grøn energi, produktion, logistik og IT.

Viden og nye fremskridt skal skabes i et samarbejde mellem forskere og virksomheder om konkrete problemstillinger og udfordringer. Forskningsmiljøerne kan i fremtiden indgå i udviklingen af store produktionsmiljøer og understøtte klyngeaktiviteter på små og mellemstore arbejdspladser og start-ups i Trekantområdet.

Et SDU-campus i Vejle vil kunne medvirke til løsning af virksomhedernes udviklings- og produktionsudfordringer med henblik på at fastholde og forbedre konkurrenceevnen. Samarbejdet vil samtidigt gøre universitetet klogere på de udfordringer, der skal findes bæredygtige løsninger til i virksomhederne. Den direkte kontakt, som virksomhederne får til forskere fra SDU-Vejle, åbner op og giver adgang til hele SDU’s multifaglige univers af uddannelse, innovation og forskning. SDU er best in class i forhold til entreprenørskab og startup for studerende. SDU Vejle skal have et stærkt innovationsmiljø målrettet forskere, studerende og eksterne, der skal gives optimale muligheder for at etablere nye start-ups.

 


 

"Et SDU campus i Vejle midtby med bachelor- og kandidatuddannelser inden for IT og AI vil styrke muligheder for, at den eksisterende arbejdsstyrke i Trekantområdet kan få ny viden og læring inden for IT-området i attraktive og fleksible formater. Dette enten som hele eller dele af de nye uddannelsesforløb og i et tæt samspil med andre uddannelsesinstitutioner."

Billede af studerende

Baggrund

IT-specialister sikrer vækst og udvikling i Trekantområdet

Syddansk Universitet (SDU) vil etablere et stærkt internationalt IT-forsknings- og uddannelsesmiljø i Vejle, der giver virksomheder i Region Syddanmark direkte adgang til den nyeste forskning, viden og samspil med de dygtigste og mest innovative studerende og kandidater. SDU har politisk opbakning til i samarbejde med Vejle Kommune og centrale erhvervspartnere at realisere et nyt universitetscampus, der kan imødekomme behovet for kompetencer til lokale og internationale virksomheder, så de fortsat kan skabe banebrydende løsninger og øget vækst til gavn for samfundet.

Undersøgelser viser, at kandidater bosætter sig, hvor de er uddannet. Derfor er der et behov for at etablere stærke forskningsmiljøer og uddanne de bedst kvalificerede kandidater tæt på udfordringerne og i tråd med ambitionerne i Danmarks produktionscentrum. Vi skal styrke vækstdagsorden blandt de mere end en million erhvervsaktive i Trekantområdet, og derfor skal vi udnytte de gode muligheder, der er forbundet med en placering midt i landet og en veludbygget infrastruktur, som giver hurtig adgang til hele verden.

Fremtiden er digital

Behovet for specialister med kompetencer inden for digitalisering og data er stærkt stigende, og en analyse fra Dansk Industri (DI) peger på, at der inden 2030 vil mangle op mod 240.000 IT-specialister. Derfor er der hårdt brug for etablering af nye, internationale IT-uddannelsespladser til at dække behovet blandt de 22.000 virksomheder i Trekantområdet, så virksomheder på tværs af brancher kan realisere det produktivitetspotentiale, der ligger i digitalisering af en række forskellige processer. Der skabes flere arbejdspladser, når der uddannes flere IT-kandidater.


8

Verdensklasse forskningsmiljøer inden for software og AI, der i samarbejde med omverden finder løsninger til fremtiden

8

Bachelor- og kandidatuddannelser inden for Software Engineering, datalogi, interaktive teknologier og AI

1250

Danske og internationale studerende i et unikt internationalt universitetsmiljø

300

Skarpe, talentfulde og efterspurgte kandidater om året

Stort behov for IT-komptencer

I årtier har Trekantområdet været en produktionstung og innovationsparat hub for verdensanerkendte virksomheder inden for cleantech, design og fødevareforarbejdning. Software og kunstig intelligens (AI) er områder i rivende udvikling, og begge vil have en betydelig indflydelse på virksomhedernes konkurrenceevne i fremtiden. Kandidater med specialiserede kompetencer inden for software og AI vil kunne bidrage med løsninger til at øge virksomhedernes produktivitet og effektivitet, understøtte udviklingen af nye produkter/tjenester og give virksomhedernes kundeservice et løft - alt sammen områder, der forudsætter undervisning i blandt andet de etiske implikationer ved håndteringen af store og komplekse datamængder.

Internationalt orienterede kandidater

Internationalt orienterede IT-specialister vil bidrage til at øge og fremtidssikre konkurrenceevnen i Trekantområdet. En demografi med små ungdsomsårgange og en enorm efterspørgsel efter IT-specialister nu og i fremtiden tilsiger, at vi skal åbne op for internationale studerende. SDU vil i samspil med aftagerne derfor tiltrække og uddanne dygtige danske og internationale studerende, der kan sætte deres kompetencer i spil inden for områder med stor mangel på arbejdskraft både på den korte og lange bane.


 

 

Flere internationale IT-specialister i Vestdanmark skaber fremtidens bæredygtige løsninger


Billede af studerende