Skip to main content

Uddannelser

8 IT-uddannelser med stor efterspørgsel

 

Syddansk Universitet vil etablere og udbyde de internationale IT-uddannelser, som erhvervslivet efterspørger i datalogi, softwareudvikling, kunstig intelligens samt spil- og interaktionsteknologier.

Uddannelserne leveres af verdensklasse forskningsmiljøer, der vil sikre veluddannede, højt specialiserede og relevante kandidater.


Billede af studerende

 

En engelsksproget bacheloruddannelse i Software Engineering
En engelsksproget civilingeniøruddannelse i Software Engineering

 

Kompetencer:

Civilingeniører i Software Engineering har stor viden om teori, metode og praksis indenfor Software Engineering og kan anvende de metoder og redskaber samt anvende de færdigheder indenfor software engineering, som er nødvendige for at arbejde på en systematisk og reflekteret måde med udvikling, anskaffelse, tilpasning, integration, videreudvikling og vedligeholdelse af software, som er i overensstemmelse med brugernes mål, kvalitetsstandarder og rammer.

Kandidaten kan arbejde selvstændigt og i et tværfagligt og globalt orienteret samarbejde. kandidaten kan designe passende løsninger til forskellige anvendelsesområder ved at bruge software engineering metoder, der er egnede til den pågældende opgave, og som inddrager teknologiske, brugermæssige, organisatoriske, samfundsmæssige og etiske aspekter. Vedkommende kan foretage et kvalificeret valg af en passende kunstig intelligens-teknik og kan arbejde innovativt og kreativt med komplekse ingeniørfaglige problemstillinger på et videnskabeligt grundlag.

Job:

Civilingeniøren i Software Engineering vil kunne bestride en række forskellige jobfunktioner i offentlige og private virksomheder, f.eks. udførende funktioner som softwareudvikler, system-integrator eller IT-arkitekt; organisatoriske funktioner som f.eks. projektleder, softwarekvalitetsingeniør eller IT-strategiansvarlig samt rådgivende funktioner som f.eks. it-konsulent.

 

En engelsksproget bacheloruddannelse i Spil og interaktionsteknologier
En engelsksproget civilingeniøruddannelse i Spil og interaktionsteknologier

 

Kompetencer:

Civilingeniører i Spil- og Interaktionsteknologi kan løse komplicerede tekniske problemstillinger og medvirke til design, udvikling og implementering af software med et specifikt fokus på brugerorienterede applikationer inden for nyudvikling eller tilpasning af software som spil, læringsapplikationer, systemer indenfor sundhedssektoren, virtual reality eller andre områder som hardware som et innovativt element, hvor kravet til bruger- venlighed og brugeroplevelsen er høj.

Kandidaten har fokus på interaktionen mellem system og bruger, specielt indenfor oplevelsesteknologi, men også læring, robotter og andre sammenhænge. Vedkommende kan anvende og reflektere over teorier, modeller og teknikker til problemidentifikation og analyse, softwaredesign, interaktionsdesign, udvikling, gennemførelse, verifikation og dokumentation samt projektstyring inden for spiludvikling, AI-teknologier, web/online, hardware og robotteknologi, og interaktive systemer på tværs af mixed reality, augmented reality og virtual reality.

Kandidater kan arbejde selvstændigt og som del af et team, herunder i et tværfagligt og globalt orienteret samarbejde, der designer passende løsninger til forskellige anvendelsesområder.

Job:

Civilingeniører i Spil- og interaktionsteknologier vil kunne bestride en række forskellige jobfunktioner i primært private virk- somheder men også offentlige funktioner inden for den brede kreative industri, sundhedssektoren, læringsmiljøer. Jobs hvor interaktionen med menneskelige brugere er central. Kandidaten ansættes ofte i udførende funktioner som spiludvikler, systemudvikler, softwareudvikler, databaseprogrammør, 3D-programmør, server-side systems ingeniør, grafisk udvikler, robotingeniør, hardwaredesigner, systemdesigner, interaktionsdesigner, producer, analytiker, systemintegrator eller systemarkitekt.

 

En engelsksproget bacheloruddannelse i Datalogi
En engelsksproget kandidatuddannelse i Datalogi

 

Kompetencer:

En kandidat i datalogi kan arbejde med fundamentale principper for beregning og informationsbehandling, herunder hvordan computersystemer kan konstrueres og programmeres. Kandidater kan anvende datalogiske og matematiske modeller og metoder samt til ikke-matematiske emner der er relevante for softwareudvikling.

Kandidaten kan anvende et stort udvalg af centrale algoritmer og datastrukturer udviklet inden for datalogi samt arbejde med randomisering i design af algoritmer og anvendelse af elementær sandsynlighedsteori til at analysere køretiden af algoritmer. Kandidaten kan anvende data mining og maskinlæringsteknikker, principper for konstruktion af computerhardware og styresystemer, herunder distribuerede og parallelle systemer, kendskab til centrale aspekter af netværk og computersikkerhed, herunder metoder til at forhindre og opdage sikkerheds- problemer. En kandidat kan programmere i flere typer programmeringssprog, konstruere større softwaresystemer, designe og implementere en relationel database og analysere fordele og ulemper ved forskellige algoritmer.

Job:

Som datalog har man et solidt fundament for en karriere som programmør, softwareudvikler eller softwarearkitekt, eksempelvis i højteknologiske industrivirksomheder, sundhedssektoren eller finanssektoren. Mange dataloger arbejder som konsulenter i større konsulentvirksomheder og i deres egne mindre virksomheder.

 

En engelsksproget bacheloruddannelse i AI
En engelsksproget kandidatuddannelse i AI

 

Kompetencer:

En kandidat i kunstig intelligens har højt specialiserede kompetencer inden for kunstig intelligens (AI) og kan desig- ne, implementere, vedligeholde og bruge effektive intelligente systemer både symbolsk og datadrevet i varierende kontekster med forskellige rammevilkår. Vedkommende kan forklare, hvordan intelligente systemer fungerer, herunder klæde beslutningstagere på til at prioritere områder, hvor intelligente systemer kan anvendes.

Kandidater har tekniske kompetencer inden for kunstig intelligens samt relevant viden om matematik og datalogi. De kan i arbejdet sikre hensyn til de samfundsmæssige, etiske og juridiske aspekter, der knyttes til brug af kunstig intelligens.

En kandidat kan anvende forskellige programmeringssprog, algoritmer og datastrukturer; principperne og værk- tøjerne til maskinlæring og matematiske og logiske modelleringsformalismer, ræsonnement og optimering. Kandidaten kan udvikle nye løsninger inden for forskellige anvendelsesområder ved at abstrahere og overføre kendte teknikker til andre sammenhænge. Kandidaten kan forbedre virksomheders og organisationers processer og beslutningsgrundlag og vurdere relevans, anvendelighed og gennemførlighed af AI-værktøjer samt udvikle og implementere værktøjerne. Kandidater bygger bro mellem den tekniske side af AI og ledelsesbeslutninger samt evaluerer tekniske, sociale og etiske konsekvenser af at bruge AI.

Job:

En kandidat i kunstig intelligens vil kunne bestride en række forskellige jobs som eksempelvis IT-specialist/-udvikler, konsulent, Business Intelligence analytiker eller Data Scientist. De kan starte egen virksomhed eller blive ansat i små såvel som store, regionale, nationale og internationale virksomheder og organisationer.

Sidst opdateret: 24.05.2024