Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Syddansk Datastøttecenter for Personlig Medicin forankres i OPEN

Jens Borggaard Larsen skal lede Syddansk Datastøttecenter for Personlig Medicin, enheden er forankret i OPEN og skal understøtte hele Region Syddanmark i udviklingen af Personlig Medicin

De syddanske sygehuse skal kunne tilbyde patienter en behandling, der er skræddersyet til den enkelte patient.

Derfor har Region Syddanmark oprettet Datastøttecenter for Personlig Medicin, som skal hjælpe med at udbrede anvendelsen af personlig medicin til alle regionens sygehuse samt understøtte forskning inden for personlig medicin. Det nye center vil bl.a. have speciallæger i genetik, som tager ud på regionens sygehuse for at rådgive og indgå i konkrete behandlingsforløb.

Og nu er lederen af centeret, der får til huse i OPEN på Odense Universitetshospital fundet. Det er Jens Borggaard Larsen - født og opvokset på Sjælland, nær Holbæk - der fra 1. september får til opgave at opbygge centeret.

Han er uddannet molekylærbiolog fra Roskilde Universitet, hvor han under specialet var i USA. Opholdet førte ham videre til Norge, hvor han skrev sin ph.d.-afhandling ved Universitetet i Bergen omhandlende fylogeni af meget store dobbeltstrengede DNA virus.

Jens har efterfølgende arbejdet med projekter hos flere internationale virksomheder. Erfaringen inden for personlig medicin kommer fra hans arbejde på Epilepsihospitalet Filadelfia, som har haft fokus på optimering af behandlingen af patienter, ved brug af gentest og måling af medicin i blodet. Fagligt ser han sig selv som generalist, da han ud over molekylærbiologi og bioinformatik, også har arbejdet inden for så forskellige felter som klinisk biokemi, miljøkemi, farmakologi og mikrobiologi.

Privat bor Jens i Dianalund ved Sorø. Han er gift med Line, og har tre børn.

Med ’Syddansk Datastøttecenter for Personlig Medicin’ udbygger regionen det arbejde med personlig medicin, der også er sat i gang nationalt med oprettelsen af det Nationale Genom Center, og datastøttecenteret er et ud af fire på nationalt plan.

Læs mere om regionsrådets beslutning om det nye datastøttecenter her

Redaktionen afsluttet: 11.08.2021