Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Professor tilknyttet OPEN

Overlæge Bo Abrahamsen er den 1. marts ansat som ny professor i klinisk registerforskning ved Klinisk Institut på Syddansk Universitet og tilknyttes OPEN mhp. at fremme opbygningen af en epidemiologisk servicefunktion.

Bo Abrahamsen forsker i kroniske sygdomme som eksempelvis knogleskørhed. Han skal kortlægge de forskellige risikofaktorer i befolkningen samt virkningerne af behandling.

Den 45-årige forsker tog sin lægevidenskabelige kandidateksamen ved Syddansk Universitet. Han er speciallæge i medicinske hormonsygdomme og har siden 2006 været forskningsansvarlig overlæge på Medicinsk Afdeling F på Gentofte Hospital.

Professoratet er en kombinationsstilling mellem Gentofte Hospital, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital. Bo Abrahamsen vil således også fremover være på Osteoporoseklinikken og Endokrinologisk sektion ved Medicinsk afdeling F, Gentofte Hospital.Redaktionen afsluttet: 11.06.2009