Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Peter Bjødstrup Jensen - Ny SQL-datamanager

Peter Bjødstrup Jensen blev pr. 1. december ansat som datamanager ved OPEN...

Peter Bjødstrup Jensen skal, i tæt samarbejde med OPENs klinisk-epidemilogiske medarbejdere, varetage opbygning og vedligeholdelse af SQL-forskningsdatabaser samt deltage i rekvisition, indlæsning og analytisk forberedelse af data fra de centrale sundhedsregistre til forskningsbrug, evt. mhp. en kobling med kliniske databaser, biobanker eller brugerindlæst data. Desuden vil Peter bidrage ved afrapportering og publikation af forskningsresultater.

Peter Bjødstrup Jensen er uddannet cand.scient. med speciale i biofysik i 2008, han har herefter bl.a. arbejdet i Forskerservice hos Sundhedsstyrelsen med vejledning af forskere og programmering af dataudtræk fra sundhedsregistrene samt som registeransvarlig for sygesikringsregistret. Peter blev i december 2009 indskrevet som ph.d.-studerende ved Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Københavns Universitet med ph.d.-projektet: Electronic Health Records for Data-driven Biomedical Research. Ph.d.-forsvaret fandt sted ultimo 2013.

OPEN byder Peter velkomme til og vil samtidig lykønske ham med et flot ph.d.-forsvar.

 

Redaktionen afsluttet: 20.01.2014