Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Millionbevilling fra VELUX FONDEN

Øjenforskere får bevilling til at se behandling fra patientens perspektiv

Lonny Stokholm fra Forskningsenheden OPEN, SDU modtager 2,8 millioner kroner fra VELUX FONDEN til at undersøge, hvilke barrierer patienter med våd aldersrelateret makuladegeneration (AMD) oplever i forhold til behandling - og hvad man kan gøre ved dem. Læs mere her

Redaktionen afsluttet: 14.10.2021