Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

OPEN søger postdoc

Odense Patient data Explorative Network (OPEN) søger dynamisk postdoc i registerbaseret og klinisk epidemiologisk forskning (37 timer/uge).

Forskningsopgaver:
Du vil i samarbejde med OPENs øvrige medarbejdere forestå den videre opbygning og forskningsmæssige udnyttelse af OPENs klinisk-epidemiologiske forskningsdatabaser, herunder eventuelt at opbygge tilsvarende forskningsressourcer og varetage metodeudvikling inden for eget interessefelt. Du forventes endvidere at bidrage med konsultativ bistand til OPENs klienter inden for epidemiologi og registerdata efter nærmere aftale samt varetage vejledningsopgaver ved ph.d.-forløb og kandidatspecialer m.v.

Afhængigt af interesser og baggrund vil der være mulighed for individuel kompetenceudvikling og eventuelt akademisk karriereforløb i tilknytning til Syddansk Universitet.

Forventninger til kvalifikationer:
Du forventes:

  • at have en sundhedsfaglig kandidatuddannelse med en ph.d.-grad inden for epidemiologi
  • at have erfaring med forskningsmæssig udnyttelse af de danske sundhedsregistre
  • at være i stand til at kommunikere bredt og er villig til at indgå i samarbejde med forskellige faggrupper
  • at bidrage aktivt til sikring af stillingens videreførelse via projektrelateret ekstern finansiering

Vi tilbyder:

  • et spændende og udfordrende job i et dynamisk miljø
  • et job baseret på selvstændigt skabende arbejde hvor du samtidigt indgår i teamsamarbejde
  • gode engagerede kollegaer og et uformelt arbejdsmiljø 

Ansættelse er tidsbegrænset til 2 år med mulighed for forlængelse, dog afhængigt af fremtidig finansiering.

Læs mere om stilling og hvordan du søger på stillingsopslaget.
Redaktionen afsluttet: 03.11.2015