Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Dataudtræk fra Danmarks Statistik

OPEN er nu autoriseret til ekstern elektronisk adgang til udvalgte datasæt fra Danmarks Statistik

Danmark Statistiks forskerservice giver adgang til en lang række personhenførbare data som civilstatus, bopæl, husstand, uddannelse, beskæftigelse, indkomst, sygesikringsydelser, lægemiddelforbrug, indlæggelser, diagnoser og dødsfald, dels fra Danmarks Statistiks egne registre, dels fra bl.a. Landspatientregisteret og Lægemiddeldatabasen. Hvis du har et projekt og ønsker at benytte datasæt fra Danmarks Statistik, klik på Ansøgninger i menuen til venstre, her finder du information om, hvordan dit projekt bliver optaget i OPEN og hvordan du med hjælp fra OPEN kan få adgang til disse data.

Redaktionen afsluttet: 28.08.2012