Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Omorganisering af OPENs ledelsesstruktur

1. maj 2017 trådte en ny ledelsesstruktur i kraft i OPEN

 OPEN som forskningsinfrastruktur ved OUH og Klinisk Institut, Syddansk Universitet, blev oprettet i 2008 som led i forskningsstrategien for de to organisationer. OPEN har siden oprettelsen været organisatorisk indplaceret under Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA), OUH, med et forskningsben i Klinisk Institut, SDU. Fysisk er OPEN placeret i SDUs bygning (J. B. Winsløws Vej 9a). Torben Barington har ledet OPEN siden oprettelsen og er såvel leder som forskningsleder for OPEN.

Siden 2008 har OPEN været i stærk vækst og mødt stigende forventninger ved revision af forskningsstrategien i 2012 og 2016. OPEN understøtter nu mere end 360 videnskabelige projekter og har over 500.000 prøver i biobanken. Dette har bl.a. betydet et stigende antal medarbejder og øget kompleksitet i opgaverne, som kræver en udvidelse af lederens arbejdstid ved OPEN samt en ændring af ledelsesstrukturen som vil være hensigtsmæssig for at drive OPEN i de kommende år med stigende udfordringer.

 Ændringerne i OPENs ledelsesstruktur trådte i kraft 1. maj 2017 og omfatter: 

  1. Leder Torben Barington øger sin arbejdstid ved OPEN fra 25 % til 40 % af en fuldtidsstilling
  2. Datamanager Peter Bjødstrup Jensen, er tiltrådt som funktionsleder for datamanagement og IT
  3. Forskningssekretær Janni Brødbæk, er tiltrådt som funktionsleder for projektkoordinering, administration og personale

Med denne styrkelse af OPENs ledelse er OPEN velrustet til at imødegå de forestående udfordringer med stigende tilstrømning af projekter og flere ”varer” på hylderne.

 

Redaktionen afsluttet: 09.05.2017