Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Ny forskningsleder i Forskningsenheden OPEN

Katrine Hass Rubin er den 1. september tiltrådt som ny forskningsleder ved Forskningsenheden OPEN

Katrine overtager efter Lone Kjeld Petersen, som indtil nu har været både ledende overlæge og forskningsleder i OPEN.

Katrine har været tilknyttet OPEN siden 2013, senest som lektor i epidemilogi og registerforskning ved Forskningsenheden OPEN, samt som funktionsleder for OPEN Registry & Statistics under Forskerstøtteenheden OPEN. Katrine er oprindelig fysioterapeut med en sundhedsfaglig kandidat overbygning og en ph.d. i endokrinologi fra 2013.

Hendes hovedforskningsområder er epidemiologi og registerforskning med særlig fokus på osteoporose, fraktur-epidemiologi og –forebyggelse samt socioøkonomisk status. Ligeledes sygdomsområder som PCOS, diabetes, samt udvikling af prediktionsmodeller og algoritmer til opsporing af individer i risiko for forskellige sygdomsgrupper ved brug af de store danske registre.

Katrine er fascineret af de unikke muligheder, vi har i Danmark for at bruge de store nationale sundhedsregistre til forskning, og arbejder for at øge fokus på at benytte disse omfattende kilder af eksisterende data, samtidig med at have fokus på, at de benyttes kritisk i henhold til kvalitet, validitet og den forskningsmæssige brugbarhed.

Den nye forskningsleder i OPEN vil arbejde på at samle, skabe og dele viden inden for alle de fagområder/specialer som OPENs forskere repræsenterer, f.eks. epidemiologi, registerforskning, kvalitativ forskning og forskning omkring kvalitet i sundhedsvæsenet.

Katrine ser frem til at arbejde på, at synliggøre Forskningsenheden OPEN med alle dens kompetente, engagerede og fagligt stærke forskere. Samtidig kan forskningsenheden have gavn af det store faglige netværk af forskere, som anvender OPENs forskerstøtteenhed.

OPENs forskergruppe er en gruppe med stor diversitet, som er en styrke for enheden. Katrine glæder sig derfor meget til, at vi sammen skal finde vej mod en fælles vision og forskningsstrategi.

Som afdelingsleder glæder jeg mig meget til samarbejdet med Katrine, og de muligheder vi nu får for at styrke vores egen forskning i OPEN. Jeg kender Katrine som en ambitiøs forsker og en dygtig leder, som uden tvivl vil bidrage væsentligt til at fremme forskningen i Forskningsenheden OPEN.

/Lone Kjeld Petersen

Redaktionen afsluttet: 21.09.2021