Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Nye tider i OPEN

Information om regulering af gratis ydelser og priser pr. 1. april 2021

I forbindelse med forhandlingen af OPENs budget for 2021, er det på regionalt plan besluttet, at OPEN udover sin grundfinansiering fra sygehusenhederne skal øge sin medfinansiering. Forslagene til medfinansiering har været fremlagt for OPENs styregruppe, hvor der er truffet beslutning om implementeringen. Nogle tiltag vil få direkte relevans for de enkelte projekter, der optages i OPEN.

Implementering 2021

  • Betaling for optagelse af projekter med eksternt dataansvar (undtaget institutioner, hvor der foreligger overordnet databehandleraftale med OPEN fx Gigthospitalet og SDU) kr. 10.000 per projekt
  • Loft på samlet antal gratis timer per projekt optaget i OPEN efter d. 1. april 2021 er fastsat til 30 timer (der vil desuden fortsat være et timeloft på de enkelte faciliteter/ydelser). Timer til GCP-vejledning og –monitorering fortsætter som hidtil og er ikke omfattet af dette loft
  • Timepris i OPEN ca. kr. 700,-

Desuden arbejdes på yderligere tiltag, blandt andet etablering af delestillinger mellem OPEN og fx Klinisk Institut.

Priser for rene SDU projekters brug af REDCap reguleres ligeledes, dette gælder fx projekter, som udgår fra andre sundhedsvidenskabelige institutter end Klinisk Institut og som ikke er tilknyttet et sygehus i Region Syddanmark.

OPEN vil desuden fortsat indgå i mere dybdegående projektsamarbejder, hvor der som udgangspunkt aftales finansiering af OPENs bidrag med timeafregning. Ved længerevarende opgaver kan der alternativt aftales helt eller delvist frikøb af OPEN medarbejder.  

De gældende informationer om gratistimer og faciliteter samt prisliste findes her.

På baggrund af ønsket om øget medfinansiering af OPEN, opfordres alle projekter til at budgettere OPENs services og faciliteter i deres fondsansøgninger. Derved kan projekterne bidrage til den eksterne finansiering af OPEN, så vi fortsat kan yde den service og rådgivning vi er kendt for og som er unik for forskerstøtten i Region Syddanmark.

Vi håber på jeres forståelse for de opridsede tiltag.

Spørgsmål kan stiles til janni.broedbaek@rsyd.dk

 

Redaktionen afsluttet: 30.03.2021