Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Nye medarbejdere i OPEN

OPEN har pr. 1. april 2018 ansat 3 nye medarbejdere, foruden Eva Mosberg, der startede 1. marts 2018. Maria, Anders, Henriette og Eva ansættes i forlængelse af udvidelsen af OPEN pr. 1. januar 2018, hvor der blev åbnet op for sundhedsforskere i hele regionen. Desuden tiltræder Charlotte Wien stillingen som professor ved OPEN.

I forbindelse med, at OPEN nu servicerer sundhedsforskere i hele Region Syddanmark (pr. 1. januar 2018) har vi, som forventet, oplevet en øget arbejdsbyrde. For at imødekomme den øgede interesse for OPENs services, er der dette forår ansat fire nye medarbejdere inden for administration, registerforskning og datamanagement. 

OPEN byder velkommen til Henriette, Anders, Maria og Eva.

  Henriette Ludvigsen ansættes som administrativ medarbejder og skal varetage mange forskellige opgaver. Henriette har en HA Bachelor fra SDU og har arbejdet med marketing i ca. 10 år, 9 år i kontorforsyningsbranchen og senest som marketingkoordinator for AutoMester Danmark. 
  Anders Kristian Haakonsson ansættes som datamanager og vil bl.a. hjælpe forskerne med REDCap. Anders er uddannet molekylærbiolog ved Syddansk Universitet og kommer fra to efterfølgende postdoc stillinger ved SDU/OUH, hvor han som forsker har arbejdet med at belyse bla. kliniske problemstillinger ved hjælp af moderne massesekventeringsteknologi (NGS). Anders har gennem disse og tidligere ansættelser opbygget erfaring med både håndtering og analyse af NGS data af forskellig karakter, f.eks. RNA sekventering.
  Maria Stougaard ansættes som registerdatamanager, hvormed registerstabens kapacitet udvides.  Maria har tidligere været ansat ved Institut for Sygdomsforebyggelse og Parker Instituttet, hvor hun har arbejdet med epidemiologisk kostforskning samt brugen af nationale registre og datahåndtering. Maria er uddannet Cand. Scient i human ernæring ved Københavns Universitet, og har en ph.d. i sundhedsvidenskab. 
  Eva Mosberg ansættes som registerdatamanager. Eva kommer fra et job i Danmarks Frie Forskningsfond, hvor hun har siddet som statistikansvarlig og bl.a. leveret data til fondens virke, herunder årsrapporter og diverse analyser. Derudover har hun tidligere arbejdet som datamanager hos Steno Diabetes Center Copenhagen, hvor hun arbejdede med datadreven kvalitetssikring samt understøttelse af forskningsenheden med data. Eva er uddannet Cand. Scient. San. Publ. ved SDU. 

OPEN har desuden fået en ny professor tilknyttet; Charlotte Wien, professor i forskningsformidling og informationsvidenskab ved Klinisk Institut, SDU. Læs mere om Charlottes ansættelse her.

 

Redaktionen afsluttet: 25.04.2018