Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

OPEN søger visionær leder

OPEN søger en ny visionær leder, der kan være med til at videreføre OPENs succes som en nytænkende og serviceorienteret forskningsstøtteenhed og produktiv forskningsenhed.

OPENs mission er at øge og styrke klinisk forskning i Region Syddanmark og Klinisk Institut, Syddansk Universitet. OPEN er en unik enhed i det danske forskningslandskab. Vi understøtter den sundhedsvidenskabelige forskning i Region Syddanmark og hjælper i hele processen fra ide over administration, jura, oprettelse og drift af databaser og biobanker, til statistisk analyse og arkivering af data. Projekterne spænder fra små og kortvarige studier til store internationale multicenterstudier og medicinafprøvninger. 
 
OPEN er i konstant udvikling. Blandt de nyeste tiltag er fx involvering i det nationale initiativ omkring Personlig Medicin, udvikling af en Clinical Trial Unit til understøttelse af forskerinitierede kliniske forsøg samt styrkelse af hjælpen til registerbaseret forskning. 
 
OPEN er samtidig en produktiv forskningsenhed, der bl.a. er engageret i kvalitativ forskning inden for sygepleje, kvalitet i sundhedsvæsnet, vaccineforskning samt epidemiologisk forskning inden for en række sygdomsområder. 
 
Lederens arbejds- og ansvarsområder 
Som leder af OPEN er du: 
  • Ansvarlig for ledelsen af OPEN  
  • Ansvarlig for OPEN i relation til OPENs styregruppe  
  • Ansvarlig for videreudviklingen af OPEN 
  • Forskningsleder i OPEN 
  • I stand til at promovere OPEN effektivt lokalt, nationalt og internationalt  
Se eventuelt funktionsbeskrivelsen for forskningsleder ved forskningsenhed, SDU og OUH her
 
Kvalifikationer og kompetencer 
Den rette kandidat har herudover :
  • Erfaring med ledelse og forskningsledelse 
  • Dokumenteret sundhedsvidenskabelig baggrund på mindst ph.d.-niveau og er videnskabeligt aktiv med dokumenterede publikationer i internationale tidsskrifter 
  • Erfaring med håndtering af biobanker 
  • Indgående kendskab til lovgivningen inden for håndtering af sundhedsdata og biologisk materiale 
  • Evnen til at samarbejde med mange forskellige faggrupper  

 

Vi tilbyder 
En betydningsfuld stilling i en spændende og meningsfuld hverdag på en arbejdsplads i vækst, hvor du sammen med tre funktionsledere og et hold af engagerede medarbejdere med forskellig baggrund forventes at udvikle OPEN yderligere til gavn for hele Region Syddanmark. 

Vi værdsætter et uformelt, positivt og engageret arbejdsklima, hvor den enkelte i en flad struktur tager personligt ansvar og har indflydelse på opgaveløsningen.   
 
Organisatorisk placering og referenceforhold 
Som forskningsleder har du reference til afdelingsledelsen og institutlederen for Klinisk Institut, Syddansk Universitet. I forhold til driften af OPEN refereres til formanden for OPENs styregruppe. 
 
Løn- og ansættelsesforhold 
Løn og ansættelse efter aftale mellem den forhandlingsberettigede organisation. Lederen ansættes for 5 år med mulighed for forlængelse.  
 
Ansøgningsfrist og tiltrædelse 
Ansøgningsfristen er den 27-01-2019.
Tiltrædelse hurtigst muligt eller efter aftale.  
 
Vil du videre mere, er du velkommen til at kontakte:  
 
Formand for OPENs styregruppe, lægelig direktør på OUH, Kim Brixen (mail: Kim.Brixen@rsyd.dk  - mobil: 51 20 97 87) 
Institutleder for Klinisk Institut på SDU, Kirsten Kyvik (mail: kkyvik@health.sdu.dk - mobil: 60 11 30 46) 

 

Redaktionen afsluttet: 09.01.2019