Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Ny 5-årig bevilling til OPEN

Videreførelsen af OPEN er fortsat en af hjørnestenene i OUHs forskningsstrategi, her fokuseres bl.a. på at udbygge faciliteterne til gennemførelse af kliniske undersøgelser...

Ved oprettelsen af OPEN (2008) blev der afsat 2 mio. kr. årligt til forskningsinitiativet frem til 2012. I 2009 blev der på direktionsmøde besluttet, at OPEN skulle tildeles 3 mio. kr. i 2009, og OPEN modtog ligeledes 3 mio. kr. i perioden 2010-2012.

Som følge af OUHs forskningsstrategi 2.0. tilføres OPEN yderligere 1 mio. årligt til OPEN lab, som blandt andet skal understøtte udviklingen af Clinical Trial Centre. OPEN bevilliges dermed 4 mio. kr. årligt fra forskningspuljen i perioden 2013-2017 og samtidig højnes OPENs performancemål til:

  • 100 publikationer i 2017
  • 20 nye projekter om året i 2017
  • 1-2 nye adjungerede professorer årligt 

For at realisere de højnede performancemål vil OPENs proaktivitet blive øget i forhold til at tiltrække internationale forskere samt øge synligheden omkring OPENs ydelser.

Redaktionen afsluttet: 03.05.2013