Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Videnskabelig assistent hos OPEN

Mina Nicole Holmgaard Händel er pr. 1. juli ansat som videnskabelig assistent hos OPEN...

Mina Händel er uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed, samt cand. scient. i human ernæring.

Allerede som bachelorstuderende planlagde, implementerede og databehandlede Mina Händel interventionsprojektet Tag Trappen – og hold dig sund ved Institut for Sygdomsforebyggelse, Region Hovedstaden ved professor Berit L. Heitmann. Gennem "nudging" (en plakat sat op ved "the point of choice") var formålet at få folk til at vælge trappen frem for for rulletrappen med henblik på at øge fysisk aktivitet i hverdagsmiljøet. Undersøgelsens resultater endte med at blive publiceret i bl.a. International Journal of Obesity.

Siden 2011 har Mina indgået i et team af forskningsassistenter i interventionsprojektet Sund Start – forebyggelse af fedme blandt småbørn, projektets formål er at forebygge overvægt og fedme blandt førskolebørn, som er i højrisiko for at blive overvægtige og fede senere i livet. Interventionen bestod af individuelle samtaler og gruppeaktiviteter med hovedemnerne: kost, fysisk aktivitet, stress og søvn (www.sundstart.nu).

Mina har siden d. 1. juli 2013 været ansat som videnskabelig assistent hos OPEN i forbindelse med ph.d. projektet: Influence of vitamin D status in utero and at the time of birth on the risk of childhood fractures, som har til formål at undersøge betydningen af vitamin D i fosterlivet og ved fødslen for senere risiko for frakturer blandt børn i skolealderen. Der ses på vitamin D dels fra kosten (påvirket af berigelsesprogrammer) og dels fra optag gennem huden via UVB-stråling fra solen (påvirket af årstid). Hovedvejleder på projektet er professor Bo Abrahamsen, OPEN, Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

OPEN byde Mina velkommen til forskningsenheden.

Redaktionen afsluttet: 16.09.2013