Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Millionbevilling til forskning i diabetisk øjensygdom

OPEN er involveret i projekt om diabetisk øjensygdom

Jakob Grauslund, professor ved øjenafdeling E, Odense Universitetshospital og leder af Forskningsenheden for Oftalmologi ved SDU, har modtaget 6.7 millioner kroner fra VELUX FONDEN til at undersøge sammenhængen mellem diabetisk øjensygdom og en lang række andre sygdomme. Bevillingen fra VELUX FONDEN er givet til projektet ved navn Ocular And Systemic complications In diabetic retinopathy Study (OASIS), som er et stort registerbaseret forskningsprojekt hvor der indgår data fra DiaBasen og en række af de danske registre.  DiaBasen, som er en kvalitetsdatabase med oplysninger om diabetisk øjensygdom for 200.000 patienter, linkes til de danske registre for at undersøge om risikoen for diabetiske øjensygdomme er højere eller lavere, hvis patienterne samtidig har andre sygdomme eller får bestemte behandlinger.

Projektet vil blive udført i tæt samarbejde med registerforskere fra OPEN samt en lang række førende danske og udenlandske eksperter som både omfatter øjenlæger og diabeteseksperter.

Læs yderligere om projektet på vores hjemmeside her og på Syddansk Universitets nyhedside her.

Redaktionen afsluttet: 22.10.2019