Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Millionbevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond

Professor Christine Stabell Benn ved OPEN, Klinisk Institut, SDU modtager bevilling til en nærmere undersøgelse af, hvordan levende vacciner påvirker immunsystemet hos KOL patienter.

Professor Christine Stabell Benn har modtaget 2.709.056 kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond til et projekt , der skal gøre os klogere på levende vacciners 'uspecifikke effekter'.

En række studier blandt børn og i stigende grad også blandt voksne indikerer, at levende vacciner såsom BCG (mod tuberkulose) og mæslingevaccinen har gavnlige effekter, der rækker ud over beskyttelsen mod målsygdommen.

Det er aldrig blevet undersøgt, om levende vacciner har de samme gavnlige effekter på immunsystemet hos KOL patienter som i andre grupper. Hypotesen er, at at levende vacciner kan gøre stor gavn i denne patientgruppe ved at træne immunsystemet og sænke betændelsestilstanden i kroppen.

I projektet undersøges vaccinernes effekt på immunsystemet i et nyt lodtrækningsstudie blandt danske KOL patienter.

 

Læs mere om projektet og de andre projektbevillinger fra DFF her

Redaktionen afsluttet: 19.10.2022