Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Ny ph.d.-studerende ved OPEN

Lea Deichmann Nielsen er tilknyttet OPEN som ph.d.-studerende med projektet ”Development of the MR-CRAS (Mechanical Restraint - Confounding-Risk-Alliance-Score) and validation of its measurement properties among forensic psychiatric staff and experts".

Lea Deichmann Nielsen er uddannet sygeplejerske i 2001 og kandidat i sygepleje (Cand.cur) i 2006 og har orlov fra sin stilling som lektor ved University College Syddanmark, campus Esbjerg, hvor hun siden 2006 har arbejdet med uddannelse af professionsbachelorer indenfor sygepleje, jordmoder, fysioterapeut, ergoterapeut og bioanalytiker fagene samt forskning og udviklingsopgaver. Bl.a. forskning i årsager til lang varighed i bæltefiksering blandt retspsykiatriske patienter. Pt. er Lea ansat hos Psykiatrisk Afdeling, Middelfart og blev pr. 1.12.14 indskrevet som ph.d.-studerende ved OPEN, SDU. Ph.d.-projektet udgøres af et instrumentudviklingsstudie, hvis mål er at indhente evidens omkring validiteten af et nyt MR-CRAS instrument gennem udvikling og testning af dets målingsegenskaber. Hensigten er på længere sigt at implementere dette risikovurderingsinstrument med det mål at reducere varigheden af bæltefiksering blandt psykiatriske patienter
Redaktionen afsluttet: 02.02.2015