Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Kurser i SurveyXact

Lav dit eget elektroniske spørgeskema eller benyt SurveyXact som et værktøj til at inddatere kliniske data...

SDU udbyder kurser i brugen af SurveyXact, som er et Internetbaseret program til udfærdigelse af elektroniske spørgerskemaer. SurveyXact kan også benyttes som værktøj til at inddatere kliniske data, begge typer data kan efterfølgende nemt up loades direkte til OPENs database (OPEN Projects). SurveyXact er gratis for ansatte på OUH og SDU, da begge institutioner har licens til programmet.

  • Introduktion til SurveyXact d. 12. december

    Du har begrænset kendskab til SurveyXact og derfor vil du på kurset blive introduceret til alle væsentlige dele af programmet

  • Avanceret SurveyXact d. 13. december

    Du har enten tidligere deltaget i "Introduktion til SurveyXact", eller har erfaring med at oprette spørgeskemaer i SurveyXact og dermed forståelse for hvordan programmet fungerer

Læs mere om kurserne i SDUs kursuskatalog.

Redaktionen afsluttet: 09.11.2012