Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Klinisk lektor Erik Jakobsen

Erik Jakobsen blev den 1. september 2012 tilknyttet OPEN som klinisk lektor...

Erik Jakobsen tog sin lægevidenskabelige embedseksamen i 1984. I 2001 modtog han sin speciallægeanerkendelse i thoraxkirurgi. Erik har herefter været ansat på Thoraxkirurgisk Afdeling T, Odense Universitetshospital først som afdelingslæge og siden maj 2002 som overlæge. I sommeren 1999 blev Erik udpeget som iværksætter og leder af Dansk Lunge Cancer Register (DLCR), registret, som har sekretariat på Thoraxkirurgisk Afdeling T, OUH, indsamler kliniske og epidemiologiske data vedrørende udredning og behandling af lungekræft i Danmark og har aktuelt godt 38.000 patientforløb registreret. Det oprindelige og primære formål med DLCR har været at kvalitetsudvikle udredning og behandling af lungecancer i Danmark. DLCR har et ønske om, at data udover at sikre kvalitet også skal benyttes til forskning. Dette ønske udmøntes nu i Erik Jakobsens tilknytning som klinisk lektor ved OPEN i 25 % af en fuldtidsstilling; Erik fortsætter sin ansættelse som overlæge på Thoraxkirurgisk Afdeling T de resterende 75 %. Eriks tilknytning til OPEN skal sikre den forskningsmæssige udnyttelse af DLCR indenfor især 4 hovedområder: Epidemiologisk beskrivelse af lungecancer, metodeudvikling indenfor brug af kliniske databaser i forskningen, beskrivelse af nationale og internationale forskelle samt deltagelse i egentlig klinisk forskning.

OPEN vil hermed gerne byde klinisk lektor Erik Jakobsen velkommen.

Redaktionen afsluttet: 14.11.2012