Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Ny Ph.d.-studerende ved OPEN

Kirsten Kjær Johansen Katballe er tilknyttet OPEN som Ph.d.-studerende med projektet ”Preventing coercion among psychiatric outpatients by Early Recognition Method”.

Kirsten er uddannet kiropraktor i Canada, og har  været selvstændig praktiserende kiropraktor. De seneste år har hun taget en kandidat i folkesundhedsvidenskab ved SDU Esbjerg. I forbindelse med sit speciale blev hun tilknyttet Lokalpsykiatrien i Esbjerg.

Kirsten vil fortsat være tilknyttet Psykiatrisk Hospital Esbjerg under ph.d. studiet, hvor patienterne vil blive rekrutteret blandt de ambulante patienter på Lokalpsykiatrien.

Projektet har til formål at afprøve metoden Early Recognition Method til forebyggelse af eskalerende psykoser og aggression blandt ambulante psykiatriske patienter og derved forebygge anvendelse af tvang. Metoden bruges med succes blandt retspsykiatriske patienter i flere europæiske lande. Metoden er udviklet af Frans Fluttert, MSc, Ph.d., Senior Forsker ved PFC Dr. S van Mesdag, Holland og ass. Professor ved Molde Universitet, Norge.

Hovedvejleder på projektet er Lise Hounsgaard, Professor ved OPEN, Klinisk Institut og Docent ved UCL. Projektvejleder er Frans Fluttert, Ph.d., Msc, Senior Forsker ved PFC Dr. S van Mesdag, Holland og ass. Professor ved Molde Universitet, Norge. Jens Peter Hansen, Ph.d, post doc, forskningsafdelingen ved Psykiatrisk Hospital Esbjerg, er daglig vejleder.

Redaktionen afsluttet: 01.06.2016