Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Katrine Hass Rubin - Ny registerspecialist i OPEN

OPEN udvider med en registerspecialist pr. 1. maj 2017

Katrine Hass Rubin er pr. 1. maj 2017 ansat som registerspecialist i OPEN (60 %) ved siden af sin nuværende stilling i OPEN, som lektor i epidemiologi og registerforskning (40 %).

OPEN ønsker at udvide faciliteten OPEN Registry ved at udvikle en ny struktur, hvor målet er at fremme registerforskningen og facilitere en bedre udnyttelse af lokale, regionale og nationale databaser, samt brugen af allerede eksisterende klinisk kohorter beriget med registerdata.

Katrine Hass Rubin skal i stillingen arbejde med at etablere denne struktur, som gerne skulle kunne bidrage til at øge forskernes kendskab til de mange muligheder, der findes indenfor registerforskning. Dels ved at guide forskerne igennem registerforskningsprocessen og dels ved at assistere den enkelte forsker i arbejdet med registerdata. Dels, desuden, ved at bidrage med datamanagement og analyse af registerdata samt udvikle kurser og workshops, som målrettes forskernes behov for viden og praksis til at kunne udføre registerforskning.

Katrine vil fortsat være en del af OPEN Advice gruppen og kan kontaktes via OPEN.

Redaktionen afsluttet: 09.05.2017