Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Katrine Hass Rubin ny videnskabelig assistent

Katrine Hass Rubin blev d. 1. september 2013 ansat som videnskabelig assistent ved OPEN og har netop forsvaret sin ph.d.

Katrine er uddannet fysioterapeut og har 8 års erfaring som klinisk underviser af fysioterapi samt to år som daglig leder. Efterfølgende har hun taget cand.scient.san uddannelsen på SDU.

Katrine har netop forsvaret sin ph.d.-afhandling med titlen "the use of risk assessment tools in the clinical management of osteoporose" (på dansk: Brugen af risikovurderingsværktøjer i den kliniske håndtering af osteoporose). Afhandlingen viser, at risikovurderingsværktøjer potentielt kan bruges i den kliniske håndtering af osteoporose til at identificere kvinder med øget risiko for knoglebrud i stedet for den nuværende case-finding strategi, der bruges i Danmark og flere andre steder i verden.

Har sideløbende med ph.d.-forløbet fungeret som daglig projektleder og dataansvarlig af ROSE studiet (Risk-stratified Osteoporosis Strategy Evaluation). ROSE er et randomiseret studie med 35.000 kvinder for tre forskellige sites i Region Syddanmark. Formålet med studiet er at belyse, om befolkningsundersøgelse (screening) for osteoporose er hensigtsmæssig og bør indføres, som et rutinetilbud til alle kvinder i Danmark.

Gennem begge projekter har Katrine arbejdet med udvikling og validering af spørgeskemaer, varetaget opgaver omkring randomisering, inklusion og opbygning af databaser samt samkøring af data med registre, håndtering, kodning og oprensning af data fra diverse danske registre.

I OPEN fortsætter Katrine sit videnskabelige arbejde indenfor hendes felt, sideløbende med varetagelse af administrative opgaver.

OPEN byder Katrine velkomme til og vil samtidig lykønske hende med et flot ph.d.-forsvar.

Redaktionen afsluttet: 11.10.2013