Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Ny Ph.d.-studerende ved OPEN

Jette Marcussen er tilknyttet OPEN som Ph.d.-studerende med projektet “Mental health perspective on children's double bereavement of parental divorce and parental death”.

Jette er uddannet sygeplejerske i Vejle og cand. pæd. i pæd.psyk. ved DPU i Århus. Hun er lektor på Sygeplejerskeuddannelsen i Odense, UCL, samt ekstern konsulent i Center for Familieudvikling.

Jette blev indskrevet ved OPEN den 1. juni 2016 og forbliver, under Ph.d.-projektet, ansat ved UCL.

Ph.d.-projektet har til formål at udvikle viden om, hvordan den særligt sårbare gruppe af børn som pårørende oplever dobbeltsorg (dette forstået som sorg pga. forældres skilsmisse og efterfølgende forælders kritiske sygdom og død), samt dobbeltsorgs påvirkning på den mentale sundhed og behov for støtte. Endvidere er projektets formål at udvikle viden om, hvordan sundhedsvæsenet og andre professionelle kan støtte børn som pårørende med dobbeltsorg, således at støtten kan målrettes med fokus på at fremme disse børns trivsel og mentale sundhed.

Hovedvejleder på projektet er Lise Hounsgaard, Professor ved OPEN, Klinisk Institut og Docent ved UCL. Projektvejleder er Frode Thuen, Dr.Psych., Professor, Senter for kunnskapsbasert praksis og leder af par –og familieforskning, Bergen University College endvidere ansat ved Center for Familieudvikling, DK. Medvejleder er Poul Bruun; RN, Ph.d., MPH, Educ. Dipl., Forskningsleder  ved Sundhedsuddannelsernes Forskningsenhed.

Redaktionen afsluttet: 01.09.2016