Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Ph.d.-studerende ved OPEN

Ingrid Charlotte Andersen er tilknyttet OPEN som ph.d.-studerende med projektet:”Participating in care characterized of transitions between hospital and home – seen in a perspective of patients with severe chronic obstructive pulmonary disease and their families”

Ingrid Charlotte Andersen er sygeplejerske med en kandidatuddannelse i sygeplejevidenskab (cand. cur.) fra 2008. Ingrid har siden arbejdet med kvalitetsudvikling og patientsikkerhed på Medicinsk Afdeling, Slagelse Sygehus, hvor hun stadig er ansat. Pr. 1. juni 2014 blev Ingrid indskrevet som ph.d.-studerende ved OPEN, Syddansk Universitet. Ph.d.-projektet udgøres af et feltarbejde, der undersøger, hvordan patienter og pårørende over et år oplever udfordringer og muligheder i forhold til at være aktiv og deltagende i et behandlingsforløb for kronisk obstruktiv lungesygdom.

Redaktionen afsluttet: 23.10.2014